Umoja gaat over een andere manier van kerk-zijn, niet over activiteiten op een agenda

Trainers

Kerken die het Umojaproces doorlopen krijgen begeleiding van een trainer of facilitator. De facilitator traint de kerngroep in een gemeente, zodat zij op hun beurt weer de gemeente kunnen begeleiden in het proces. De umojatrainers zijn allemaal speciaal toegerust om kerken te begeleiden. Ook hebben ze allemaal brede ervaring op het gebied van missionaire presentie van kerken.

Moses Alagbe

Umoja Facilitator
Moses Alagbe is pastor van het Maranatha Community Transformation Center in Amsterdam en betrokken bij de Amsterdam Bible Academy als bestuursvoorzitter en trainer. Hij studeerde in India (landbouw) en Nederland (master theologie, Tyndale) en promoveerde aan de Bakke Graduate University in Seattle. Zijn visie is dat kerken samenwerken met hun gemeenschap voor wederzijdse voordelen.

Theodoor Meedendorp

Umoja Facilitator
Theodoor woont met zijn gezin in Amsterdam-Noord en is intensief betrokken bij zijn buurt. Geschoold als theoloog en docent combineert hij een kleine baan als docent Levensbeschouwing op een middelbare school in Amsterdam met werk als voorganger voor multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord. Kerk zijn op een nieuwe manier in een stedelijke omgeving heeft zijn bijzondere aandacht, het liefst dichtbij de mensen die om je heen wonen. Dus met beide benen in de buurt. Met een realistische en hoopvolle houding tegelijk.

Ola Asubiaro

Umoja Facilitator
O.S. Asubiaro is de pastor en oprichter van Glorious Chapel International in Nederland, Nigeria, Cameroon en Curacao. Daarnaast is hij bestuurslid van Rotterdam United, Skin Landelijk en mede oprichter van Skin Rotterdam, Purpose Foundation en Created4succes. Hij heeft een grafische opleiding gedaan in Nigeria en in Nederland en studeerde Theologie in Nigeria, het Verenigd Koninkrijk en in Amerika. Hij is auteur, motiverende leraar, een visionair leider, spreker, trainer, mentor en coach.

Harry van Wieren

Umoja Facilitator
Harry van Wieren is veel bezig met de vraag hoe we als kerken weer van betekenis kunnen zijn voor de samenleving. Niet omdat we willen groeien in aantal leden, maar omdat we veel van God ontvangen hebben om uit te delen: liefde, aandacht, vertrouwen, vergeving. Harry vindt het mooi om kerken daarbij te helpen. Dat doet hij als regioadviseur van Stichting Present zodat mensen in hun eigen buurt kunnen omzien naar hun medemens. Als relatiemanager bij Tear helpt hij kerken in Nederland om de kerk wereldwijd te ondersteunen zodat ze zelf op staan uit armoede en onrecht. In het werk van Umojatrainer komen deze twee heel mooi samen.

Rick Jansen

Umoja Facilitator
Rick Jansen heeft als pionier aan de basis gestaan van de christelijke wijkgemeenschap Villa Klarendal in Arnhem en is nu onbezoldigd buurtpastor in die wijk. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met wijkgericht werken, zowel vanuit een kerkelijke setting als vanuit zijn vroegere werk bij de gemeente Arnhem. Hij werkt vanuit het motto 'Voor verbinding met jezelf, anderen en de wereld om je heen', waarbij God de grootste Ander is. Rick is getrouwd met Aneta en heeft 5 kinderen en 3 kleinkinderen.

Gé Drayer

Umoja Facilitator
Gé Drayer is gepensioneerd predikant, Hij woont sinds 2006 in Apeldoorn. Vanuit zijn ervaring in het brede diaconale werk van kerken hoopt hij zijn steentje bij te dragen aan het toerusten en stimuleren van kerken zodat Gods licht verspreid wordt in deze wereld. Gé is ook bestuurslid van SOFAK, ten dienste van die kerken in ons land die gesticht zijn door christenen uit andere culturen, c.q. landen. Contacten met christenen uit andere culturen hebben hem gevormd tot wie hij is: 'ik heb veel te danken aan mijn medebroeders en zusters van over de hele wereld. Zij hebben me geleerd dat je niet anders kunt dan geloven met beide benen in je buurt!’

Herman Bouma

Programmaleider
Herman woont met zijn gezin in Amsterdam Slotervaart. Zijn leven staat in het teken van het overbruggen van de kloof tussen kerk en samenleving. Gods goede boodschap heeft wat hem betreft te maken met alle facetten van het leven. Meedoen met Gods plan heeft daarom ook gevolgen voor ons hele leven.
Herman studeerde Sociale en Culturele Antropologie en Theologie. Eerder werkte Herman voor Stichting Present in Amsterdam, Zaanstad en Haarlem.