Met beide benen in de buurt:

Hoe werkt dat eigenlijk?

Werkwijze voor kleinere kerken of losse groepen

Als kleine kerk (rond de honderd mensen of minder) of als losse groep ben je vaak flexibeler in het opstarten van een nieuw traject dan als je als grote kerk of overkoepelende organisatie een veelvoud van mensen of zelfs kerken mee moet krijgen in dit proces. Daarom is de werkwijze voor de kleinere, flexibelere setting anders dan voor de grote trajecten. Training en coaching vindt meer op afstand plaats.

Klik door voor een uitgebreide omschrijving

Werkwijze voor grote kerken, koepels of organisaties

Als grotere kerk (meer dan tien actieve kringen), als overkoepelend kerkverband met meerdere gemeentes of als organisatie met meerdere groepen is het lastiger om iedereen met de neus dezelfde kant op te krijgen. De werkwijze is daarom iets anders. Het belangrijkste verschil is dat in deze trajecten vrijwel altijd een trainer noodzakelijk is.

Klik door voor een uitgebreide omschrijving

Wat is de rol van Tearfund?

Tearfund is een organisatie die mensen zelf helpt opstaan uit armoede en onrecht en doet dit voornamelijk door beïnvloeding en inspiratie. Zij gelooft dat God van de wereld houdt en in Jezus herstel biedt op alle terreinen van het leven, een ander woord voor het uitdragen en uitleven van dit herstel noem je Integral Mission.

Om te voorkomen dat kerken of groepen afhankelijk worden van een derde partij, blijft het eigenaarschap van het traject om te veranderen en relevant te zijn in de eigen buurt bij de kerk of groep liggen. Daarom kiest Tearfund ervoor om op afstand aan te moedigen, uit te dagen en te inspireren en biedt zij trainers aan die zelf met de kerk of organisatie afspraken maakt om te ondersteunen als hier behoefte aan is.

Deze trainers zijn verbonden aan Tearfund doordat ze deel uitmaken van het Integral Mission gedachtegoed, dit uitleven en doorgeven. Samen met Tearfund blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen in het gedachtegoed.

Wil je uitgedaagd worden?

Wil je het gedachtegoed van Integral Mission leren kennen, hierdoor uitgedaagd en gevormd worden? Dit kan door deel te nemen aan de Justice Week, (online) inspiratieavonden van Veerkrachtige Kerk, meedoen aan de Veertigdagentijd… het is maar een greep uit de mogelijkheden die Tearfund aan de kerk in Nederland biedt om in denken en handelen beïnvloed en geïnspireerd te worden op een holistische, integrale manier.

Terwijl je met beide benen in jouw buurt aan de slag bent, van betekenis bent en in verbinding met de ander leeft, word je dan door het jaar heen verder uitgedaagd en gevormd. Je kijk op God, geloven, Jezus en de kerk wordt groter, diverser en vele malen boeiender!

Meer informatie? Neem een kijkje op www.tearfund.nl 

Inspiratie