Met beide benen in de buurt: Hoe werkt dat eigenlijk?

Werkwijze voor kleinere kerken of losse groepen

Als kleine kerk (rond de honderd mensen of minder) of als losse groep ben je vaak flexibeler in het opstarten van een nieuw traject dan als je als grote kerk of overkoepelende organisatie een veelvoud van mensen of zelfs kerken mee moet krijgen in dit proces. Daarom is de werkwijze voor de kleinere, flexibelere setting anders dan voor de grote trajecten. Training en coaching vindt meer op afstand plaats.

Klik door voor een uitgebreide omschrijving

Werkwijze voor grote kerken, koepels of organisaties

Als grotere kerk (meer dan tien actieve kringen), als overkoepelend kerkverband met meerdere gemeentes of als organisatie met meerdere groepen is het lastiger om iedereen met de neus dezelfde kant op te krijgen. De werkwijze is daarom iets anders. Het belangrijkste verschil is dat in deze trajecten vrijwel altijd een trainer noodzakelijk is.

Klik door voor een uitgebreide omschrijving

Zoommeeting met uitleg

Misschien heb je toch nog best veel vragen en zou je meer informatie willen ontvangen. Dan kun je natuurlijk het contactformulier invullen. Je kunt je ook inschrijven voor de eerstvolgende gratis Zoommeeting. Hierin krijg je op een ontspannen en kleinschalige manier uitleg over het programma en wat dit voor jou betekent.

Ik meld mij aan voor de eerstvolgende zoommeeting

Wat is de rol van Tearfund?

Tearfund is een organisatie die mensen zelf helpt opstaan uit armoede en onrecht en doet dit voornamelijk door beïnvloeding en inspiratie. Zij gelooft dat God van de wereld houdt en in Jezus herstel biedt op alle terreinen van het leven, een ander woord voor het uitdragen en uitleven van dit herstel noem je Integral Mission.

Alhoewel het eigenaarschap van het traject om te veranderen en relevant te zijn in de eigen buurt, bij de kerk ligt, ondersteunt Tearfund het proces door trainers aan te bieden. Deze trainers zijn verbonden aan Tearfund doordat ze deel uitmaken van het Integral Mission netwerk. De hoeveelheid tijd en daarmee de kosten die nodig zijn voor dit traject wordt per kerk bepaald.

Wil je uitgedaagd worden?

Wil je het gedachtegoed van Integral Mission leren kennen, hierdoor uitgedaagd en gevormd worden? Dit kan door deel te nemen aan de Justice Week, (online) inspiratieavonden van Veerkrachtige Kerk, meedoen aan de Veertigdagentijd… het is maar een greep uit de mogelijkheden die Tearfund aan de kerk in Nederland biedt om in denken en handelen beïnvloed en geïnspireerd te worden op een holistische, integrale manier.

Terwijl je met beide benen in jouw buurt aan de slag bent, van betekenis bent en in verbinding met de ander leeft, word je dan door het jaar heen verder uitgedaagd en gevormd. Je kijk op God, geloven, Jezus en de kerk wordt groter, diverser en vele malen boeiender!

Meer informatie? Neem een kijkje op www.tearfund.nl 

Inspiratie