“Umoja heeft mijn mindset en mijn antenne voor mijn omgeving veranderd.”

Derk Tel

Werkwijze

1. Kennismakinggesprek

Je neemt contact op met ons om een afspraak te maken voor een gesprek over de mogelijkheden voor jouw kerk. Je probeert bij dit gesprek zo’n vier/vijf mensen uit te nodigen om draagvlak te creëren. Bedenk zelf welke mensen je hiervoor van belang vindt (bijv. de predikant, iemand uit de kerkenraad, of vanuit de kringen)

2. Besluit kerkenraad

Na het kennismakingsgesprek volgt een besluitvormingstraject binnen jullie eigen kerk. Met een aantal mensen binnen de gemeente bespreek je het verlangen van de gemeente om met beide benen in de buurt te staan. Ook bespreek je het draagvlak en de praktische kanten van het proces. De kosten voor een Umoja traject zijn afhankelijk van de grote van de gemeente. In de meeste situaties neemt het traject ongeveer 2 jaar in beslag. Voor het draagvlak binnen de gemeente is het belangrijk dat de kerkenraad/oudstenraad hierover besluit. Als in deze fase een extra informatieavond nodig is, is dat mogelijk.

3. Plan van aanpak voor jullie gemeente

Je vormt een kerngroep die het proces gaat aansturen en zorgt dat de hele gemeente betrokken is. Deze groep is de spil van de komende twee jaar. Daarna komt de kerkenraad bij elkaar voor een inspiratiebijeenkomst om met elkaar te bespreken waar de kerk nu staat en waar jullie naar toe willen. Vervolgens betrek je de hele gemeente erbij, en doe je een kort onderzoek naar de huidige positie van jullie gemeente. Tot slot bespreekt de kerngroep samen met de Umoja trainer hoe jullie proces eruit gaat zien.

4. Start Umoja proces

De kringen volgen twee jaar lang de Umoja thema’s, de kringleiders worden van tevoren getraind door een Umoja trainer. De voorganger preekt met regelmaat over één van de Umoja-bijbelstudies. Gemeentebreed of in kringen worden activiteiten georganiseerd waar iedereen welkom is. Denk hierbij aan een Present-actie of een wijkwandeling. Doel van deze activiteiten is om in beweging te komen en de buurt te leren kennen. Tijdens het proces ga je door de volgende fasen:

  1. rol van de kerk ontdekken
  2. geschiedenis kerk en buurt vieren
  3. mogelijkheden in kaart brengen
  4. informatie verzamelen
  5. relaties bouwen
  6. dromen en actieplan
  7. evaluatie

5. Vervolgstappen

Aan het eind van de twee jaar reflecteer je op de doelen die jullie als gemeente aan het begin gesteld hebben, je viert wat er is gebeurd en je maakt plannen hoe het vervolgtraject eruit zou moeten zien.