Met beide benen in de buurt:

Hoe werkt dat voor een (grotere) KERK?

Werkwijze voor grote kerken, genootschappen of organisaties

1. Kennismakingsgesprek

Je neemt contact met Tearfund op om een afspraak te maken voor een gesprek, waarin we de mogelijkheden voor jouw kerk of organisatie bespreken. Je probeert bij dit gesprek zo’n vier/vijf mensen uit te nodigen om draagvlak te creëren. Bedenk zelf welke mensen je hiervoor van belang vindt (bijv. de predikant, iemand uit de kerkenraad, bestuur, kringen). In dit gesprek leggen wij het gedachtegoed uit en lichten we de werkwijze toe.

2. Besluit nemen

Na het kennismakingsgesprek volgt een besluitvormingstraject binnen jullie eigen kerk of organisatie. Met een aantal mensen binnen de gemeente bespreek je het verlangen van de gemeente om met beide benen in de buurt te gaan staan. Ook bespreek je het draagvlak en de praktische kanten van het proces. De kosten voor een traject zijn afhankelijk van de grootte van de gemeente, organisatie of koepel. In de meeste situaties neemt het traject ruim een jaar in beslag. Voor het draagvlak binnen de gemeente is het belangrijk dat de juiste mensen hierover geïnformeerd worden en daarom is het belangrijk om een kleine groep te vormen: de kerngroep.

3. Plan van aanpak voor jullie gemeente

  1. Je vormt een kerngroep die het proces gaat aansturen en zorgt dat de gemeente betrokken is. Deze groep is de spil van het traject. Het is belangrijk en in de meeste situaties noodzakelijk om een externe trainer in de arm te nemen, want zeker als de organisatie complexer is of de gemeente groter, is het fijn iemand te hebben die boven het proces staat. Deze persoon helpt om de voortgang te bewaken en knelpunten op te lossen. (zie kader)
  2. Daarna komt de kerkenraad bij elkaar voor een inspiratiebijeenkomst om met elkaar te bespreken waar de kerk nu staat en waar jullie naar toe willen.
  3. Vervolgens betrek je de hele gemeente erbij doordat je een onderzoek doet naar de huidige positie van jullie gemeente.
  4. Tot slot bespreekt de kerngroep samen met de trainer hoe jullie proces eruit gaat zien.

Om de leiding van de kerk, de kringleiders en andere geïnteresseerden te motiveren en uit te dagen kan Tearfund een inspiratieavond houden. Dit kost €250 per avond. Tijdens deze avond geeft Tearfund achtergrondinformatie, neem je een kijkje in het materiaal en ontvang je als kerk inspiratie om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

De kosten voor het traject bedraagt €50 per kring. Na aanmelding en betaling ontvang je een login met toegang tot de materialen. Alle genoemde kosten zijn inclusief BTW.

4. Het traject

De kringen starten met het proces doordat ze aan de slag gaan met het materiaal, de kringleiders worden van tevoren getraind door de externe trainer. De voorganger preekt met regelmaat over één van de inspiraties uit het materiaal en gemeentebreed of in kringen worden activiteiten georganiseerd waar iedereen welkom is. Denk hierbij aan een Present-actie of een wijkwandeling. Doel van deze activiteiten is om in beweging te komen en de buurt te leren kennen. Tijdens het proces ga je door de volgende fasen:

Tijdens het proces ga je door de volgende fasen:

  1. Waarom: Dit is het voortraject en legt het fundament waarom je met elkaar deze stappen zet.
  2. Wie: Je gaat nadenken over wie je bent als groep, als kerk, als buurt, wat je sterke en zwakke kanten zijn en wat aanwezig is.
  3. Wat: Je gaat ontdekken wat je graag zou willen doen, je brengt je buurt in kaart en ontdekt aanwezig is, waar je aan kan sluiten en wat jullie passie is. 
  4. Waar: Je stelt met elkaar een plan op en gaat aan de slag, evalueer je en ga je bijsturen.
  5. Wauw: Je viert wat er is gebeurd en denkt na over vervolgstappen. Hoe ga je verder en met wie? Wat blijft en wat stopt? De cyclus begint weer opnieuw bij de vraag Wie?

5. Vervolgstap

En dan begint het proces weer opnieuw: waar wil je mee verder gaan? Welke acties blijven, welke waren tijdelijk? Wie blijft aangehaakt? Je wordt gestimuleerd om het traject opnieuw te beleven, maar dan in een sneller proces; er is immers veel bekend. Ook de rol van de trainer zal dan veranderen, dit in onderling overleg.

Zou je willen starten met het programma? Meld je dan aan!

Wat is de rol van Tearfund?

Tearfund is een organisatie die mensen zelf helpt opstaan uit armoede en onrecht en doet dit voornamelijk door beïnvloeding en inspiratie. Zij gelooft dat God van de wereld houdt en in Jezus herstel biedt op alle terreinen van het leven, een ander woord voor het uitdragen en uitleven van dit herstel noem je Integral Mission.

Alhoewel het eigenaarschap van het traject om te veranderen en relevant te zijn in de eigen buurt, bij de kerk ligt, ondersteunt Tearfund het proces door trainers aan te bieden. Deze trainers zijn verbonden aan Tearfund doordat ze deel uitmaken van het Integral Mission netwerk. De hoeveelheid tijd en daarmee de kosten die nodig zijn voor dit traject wordt per kerk bepaald.

Wil je uitgedaagd worden?

Wil je het gedachtegoed van Integral Mission leren kennen, hierdoor uitgedaagd en gevormd worden? Dit kan door deel te nemen aan de Justice Week, (online) inspiratieavonden van Veerkrachtige Kerk, meedoen aan de Veertigdagentijd… het is maar een greep uit de mogelijkheden die Tearfund aan de kerk in Nederland biedt om in denken en handelen beïnvloed en geïnspireerd te worden op een holistische, integrale manier.

Terwijl je met beide benen in jouw buurt aan de slag bent, van betekenis bent en in verbinding met de ander leeft, word je dan door het jaar heen verder uitgedaagd en gevormd. Je kijk op God, geloven, Jezus en de kerk wordt groter, diverser en vele malen boeiender!

Meer informatie? Neem een kijkje op www.tearfund.nl 

Inspiratie