Met beide benen in de buurt:

Hoe werkt dit voor een (kleine) GROEP?

Werkwijze voor kleinere kerken of losse groepen

1. Kennismakinggesprek

Je neemt contact op met ons om een afspraak te maken voor een gesprek over de mogelijkheden voor jouw kerk of groep. Je wordt wegwijs gemaakt in het materiaal en uitleg hoe je het hele traject het beste kunt opstarten.

2. Besluit nemen

Na het kennismakingsgesprek moet je een besluit nemen of je dit traject wilt gaan volgen. Je zult draagvlak in je kerk moeten vinden en daarom ga je met een aantal mensen binnen je gemeente in gesprek over het verlangen van de gemeente om met beide benen in de buurt te staan. Ook bespreek je het draagvlak en de praktische kanten van het proces. De kosten voor een traject is afhankelijk van de grootte van de gemeente en het aantal kringen of groepen dat gaat draaien. In de meeste situaties neemt het traject ruim een jaar in beslag.

Als je met een losse groep aan de slag gaat is het traject een stuk eenvoudiger, want als de groep gevormd is en je hebt je aangemeld, kun je aan de slag.

3. Plan van aanpak voor een kleine kerk

Je vormt een kerngroep die het proces gaat aansturen en zorgt dat de gemeente betrokken is door intern te communiceren. Deze groep is de spil van het traject, brengt de kringleiders op de hoogte zodat zij aan de slag kunnen met het materiaal. 

Tearfund kan een inspiratieavond voor de kringleiders en kerkleden organiseren om te informeren en uit te leggen.

Het kan praktisch zijn om voor het begintraject een trainer in de arm te nemen (zie kader). Dit om te borgen dat het gedachtegoed bij de kringleiders landt en het proces goed gestart wordt.

4. Het traject

Als je als kerk het traject volgt, dan starten de kringen starten met het proces doordat ze aan de slag gaan met de thema’s. De voorganger preekt met regelmaat over één van de inspiraties uit de thema’s en gemeentebreed of in kringen worden activiteiten georganiseerd waar iedereen welkom is. Denk hierbij aan een Present-actie of een wijkwandeling. Doel van deze activiteiten is om in beweging te komen en de buurt te leren kennen.

Als je als groep het traject volgt, dan doorloop je de thema’s. Als je vastloopt of vragen hebt, kun je deze via het contactformulier stellen of tijdens inspiratieavonden benoemen.

Tijdens het proces ga je door de volgende fasen:

  1. rol van de kerk ontdekken
  2. geschiedenis kerk en buurt vieren
  3. mogelijkheden in kaart brengen
  4. informatie verzamelen
  5. relaties bouwen
  6. dromen en actieplan
  7. evaluatie

5. Vervolgstappen

En dan begint het proces weer opnieuw: waar wil je mee verder gaan? Welke acties blijven, welke waren tijdelijk? Wie blijft aangehaakt? Je wordt gestimuleerd om het traject opnieuw te beleven, maar dan in een sneller proces; er is immers veel bekend.

Wat is de rol van Tearfund?

Tearfund is een organisatie die mensen zelf helpt opstaan uit armoede en onrecht en doet dit voornamelijk door beïnvloeding en inspiratie. Zij gelooft dat God van de wereld houdt en in Jezus herstel biedt op alle terreinen van het leven, een ander woord voor het uitdragen en uitleven van dit herstel noem je Integral Mission.

Om te voorkomen dat kerken of groepen afhankelijk worden van derde partijen, blijft het eigenaarschap van de trajecten om te veranderen, relevant te zijn in de eigen buurt en op deze manier herstel te brengen volledig bij de kerk, de groep of individu zelf liggen. Daarom kiest Tearfund ervoor om op afstand aan te moedigen, uit te dagen en te inspireren en biedt zij trainers aan die zelf met de kerk of organisatie afspraken maakt om te ondersteunen als hier behoefte aan is.

Deze trainers zijn verbonden aan Tearfund doordat ze deel uitmaken van het Integral Mission gedachtegoed, dit uitleven en doorgeven. Samen met Tearfund blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen in het gedachtegoed.

Wil je uitgedaagd worden?

Wil je het gedachtegoed van Integral Mission leren kennen, hierdoor uitgedaagd en gevormd worden? Dit kan door deel te nemen aan de Justice Week, (online) inspiratieavonden van Veerkrachtige Kerk, meedoen aan de Veertigdagentijd… het is maar een greep uit de mogelijkheden die Tearfund aan de kerk in Nederland biedt om in denken en handelen beïnvloed en geïnspireerd te worden op een holistische, integrale manier.

Terwijl je met beide benen in jouw buurt aan de slag bent, van betekenis bent en in verbinding met de ander leeft, word je dan door het jaar heen verder uitgedaagd en gevormd. Je kijk op God, geloven, Jezus en de kerk wordt groter, diverser en vele malen boeiender!

Meer informatie? Neem een kijkje op www.tearfund.nl 

Inspiratie