Met beide benen in de buurt:

Hoe werkt dit voor een (kleine) GROEP?

Werkwijze voor kleinere kerken of losse groepen

1. Kennismakingsgesprek

Je neemt contact op met ons om een afspraak te maken voor een gesprek waarin we de mogelijkheden voor jouw kerk of groep bespreken. Je wordt wegwijs gemaakt in het materiaal en krijgt uitleg hoe je het hele traject het beste kunt opstarten.

2. Besluit nemen en opstarten

Na het kennismakingsgesprek moet je een besluit nemen of je dit traject wilt gaan volgen.

Als enkele groep:

Als je met een losse groep aan de slag gaat, is het traject een eenvoudig: als de groep gevormd is en je hebt je aangemeld, kun je aan de slag. Je krijgt een login voor het online materiaal.

Neem hier een inkijkje in het materiaal

De kosten voor het traject bedraagt €50. Daarnaast kun je online begeleiding van Tearfund ontvangen waarbij je per avond €5 betaalt. Deze avonden zijn iedere eerste maandag van de maand, hiervoor ontvang je een uitnodiging via de mail.

Als kerk tot vijf kringen:

Je zult draagvlak in je kerk moeten vinden en daarom ga je met een aantal mensen binnen je gemeente in gesprek over het verlangen van de gemeente om met beide benen in de buurt actief te worden. Ook bespreek je het draagvlak en de praktische kanten van het proces. De kosten voor een traject zijn afhankelijk van de grootte van de gemeente en het aantal kringen of groepen dat gaat draaien. In de meeste situaties neemt het traject ruim een jaar in beslag.

Om de leiding van de kerk, de kringleiders en andere geïnteresseerden te motiveren en uit te dagen kan Tearfund een inspiratieavond houden. Dit kost €250 per avond. Tijdens deze avond geeft Tearfund achtergrondinformatie, neem je een kijkje in het materiaal en ontvang je als kerk inspiratie om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

De kosten voor het traject per kring bedraagt €50. Daarnaast kun je online begeleiding ontvangen van Tearfund waarbij je per avond €5 betaalt. Deze avonden zijn iedere eerste maandag van de maand, hiervoor ontvang je een uitnodiging via de mail.

NB. Mocht je zelf als kerk niet veel tijd hebben om het traject op te starten, raden wij aan om voor het begintraject een trainer in de arm te nemen (zie kader). Dit om te borgen dat het gedachtegoed bij de kringleiders landt en het proces goed gestart wordt.

Alle genoemde kosten zijn inclusief BTW.

3. Het traject

Als je als kerk het traject volgt, dan starten de kringen met het proces doordat ze aan de slag gaan met de materialen. De voorganger preekt met regelmaat over één van de inspiraties uit het materiaal en je gaat met regelmaat communiceren met de rest van de gemeente. Tips worden hiervoor in het materiaal gegeven. 

Tijdens het proces ga je door de volgende fasen:

  • Waarom: Dit is het voortraject en legt het fundament waarom je met elkaar deze stappen zet.
  • Wie: Je gaat nadenken over wie je bent als groep, als kerk, als buurt, wat je sterke en zwakke kanten zijn en wat aanwezig is.
  • Wat: Je gaat ontdekken wat je graag zou willen doen, je brengt je buurt in kaart en ontdekt aanwezig is, waar je aan kan sluiten en wat jullie passie is. 
  • Waar: Je stelt met elkaar een plan op en gaat aan de slag, evalueer je en ga je bijsturen.
  • Wauw: Je viert wat er is gebeurd en denkt na over vervolgstappen. Hoe ga je verder en met wie? Wat blijft en wat stopt? De cyclus begint weer opnieuw bij de vraag Wie?

4. Vervolgstap

En dan begint het proces weer opnieuw: waar wil je mee verder gaan? Welke acties blijven, welke waren tijdelijk? Wie blijft aangehaakt? Je wordt gestimuleerd om het traject opnieuw te beleven, maar dan in een sneller proces; er is immers veel bekend.

Zou je willen starten met het programma? Meld je dan aan!

Wat is de rol van Tearfund?

Tearfund is een organisatie die mensen zelf helpt opstaan uit armoede en onrecht en doet dit voornamelijk door beïnvloeding en inspiratie. Zij gelooft dat God van de wereld houdt en in Jezus herstel biedt op alle terreinen van het leven, een ander woord voor het uitdragen en uitleven van dit herstel noem je Integral Mission.

Alhoewel het eigenaarschap van het traject om te veranderen en relevant te zijn in de eigen buurt, bij de kerk ligt, ondersteunt Tearfund het proces door trainers aan te bieden. Deze trainers zijn verbonden aan Tearfund doordat ze deel uitmaken van het Integral Mission netwerk. De hoeveelheid tijd en daarmee de kosten die nodig zijn voor dit traject wordt per kerk bepaald.

Wil je uitgedaagd worden?

Wil je het gedachtegoed van Integral Mission leren kennen, hierdoor uitgedaagd en gevormd worden? Dit kan door deel te nemen aan de Justice Week, (online) inspiratieavonden van Veerkrachtige Kerk, meedoen aan de Veertigdagentijd… het is maar een greep uit de mogelijkheden die Tearfund aan de kerk in Nederland biedt om in denken en handelen beïnvloed en geïnspireerd te worden op een holistische, integrale manier.

Terwijl je met beide benen in jouw buurt aan de slag bent, van betekenis bent en in verbinding met de ander leeft, word je dan door het jaar heen verder uitgedaagd en gevormd. Je kijk op God, geloven, Jezus en de kerk wordt groter, diverser en vele malen boeiender!

Meer informatie? Neem een kijkje op www.tearfund.nl 

Inspiratie