“Umoja kan ons helpen om als kerk werkelijk deel te worden van de dromen, noden en verlangens van de buurt”

Elsbeth Gruteke

Wat is umoja?

Umoja helpt kerken met beide benen in de buurt te staan. Het programma biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. Wij geloven dat hierdoor gemeenschappen tot bloei komen. Door betrokken te raken bij elkaars leven kun je veel meer voor elkaar betekenen. Umoja betekent ‘samen’ en wat ons betreft is dat een werkwoord. Het is elkaar actief opzoeken en ontdekken hoe je met elkaar, in plaats van naast elkaar kunt leven. Umoja is een programma dat gemaakt is om je daarbij op weg te helpen en zo mensen uit jouw kerk en jouw buurt weer bij elkaar te brengen. Vanuit de relaties die dan ontstaan bloeien zowel de kerk als de buurt op! Jonge ouders uit de kerk en uit de buurt die samen besluiten een Opvoed café te starten, kerken die een avond organiseren met dienstverleners uit de wijk en buurten die de kerk vragen mee te doen met buurtmaaltijden. Zomaar een paar voorbeelden van wat er kan gebeuren als je van ‘samen’ een werkwoord maakt. In verschillende plaatsen zien we dat Umoja werkt. Het is onze droom dat de kerk overal met beide benen in de buurt komt te staan.

Uit Afrika

Rond de eeuwwisseling ontwikkelden kerken in Oeganda en Kenia het Umoja concept met als doel om kerken en gemeenschappen te mobiliseren. Vanuit een herontdekking van de Bijbel, werden mensen gestimuleerd hun eigen hulpmiddelen in kaart te brengen om zo in samenwerking met de gehele gemeenschap de gezamenlijke problematiek aan te pakken. Umoja (wat “saamhorigheid” betekent) bleek een succesvolle aanpak. Hele gemeenschappen begonnen te veranderen, mensen kwamen uit de spiraal van armoede en hervonden hun stem om op te komen tegen onrecht. Inmiddels is Umoja in diverse landen vertaald en gecontextualiseerd. Wereldwijd zitten meer dan 3000 kerken in een Umoja proces.

Samenwerking Tear & Present

Tear en Present hebben elkaar gevonden als partners die elkaar aanvullen en versterken bij het contextualiseren en introduceren van Umoja in Nederland. Tear heeft kennis van en expertise met het Umoja programma in het buitenland en in Nederland. Present heeft kennis van het werken in buurten en daarnaast in tientallen plaatsen een relatienetwerk met lokale kerken. We zien prima kansen om het programma onder de aandacht van plaatselijke kerken te brengen. Beide organisaties zien in deze samenwerking uitstekende mogelijkheden om iets van de eigen ideologische doelstelling te realiseren (Tear ‘uitbannen van armoede en onrecht’ en Present ‘omzien naar elkaar’) en in dat proces de relaties met kerken te verstevigen.

Download hier onze folder met uitgebreide informatie.

Wil je een voorproefje van het umojamateriaal? We hebben een teaser gemaakt waar je in jouw kerk of kleine groep mee aan de slag kunt gaan.

Uniek concept

De unieke kracht van Umoja zit in (de combinatie van) 9 belangrijke kenmerken:

  1. De motivatie en inspiratie ligt in een creatieve herontdekking en bestudering van de bijbel.
  2. Umoja heeft een integrale benadering waarin wordt ingezet op herstel van relaties op alle niveaus: relatie met God, met jezelf, met je medemens en met de schepping.
  3. Umoja brengt hulpmiddelen van kerken en noden van de buurt in kaart.
  4. Het is een proces waarvan de geloofsgemeenschap zelf eigenaar is.
  5. Samenwerking staat centraal. 
  6. Umoja is een maatwerkaanpak die aansluit bij de bestaande kerkelijke context.
  7. Het is wederzijds leren: wij leren van Afrika, waar Umoja oorspronkelijk vandaan komt.
  8. Het sluit aan bij het actuele verlangen van kerken naar een dienstbare houding.
  9. Umoja is een proces en geen cursus.