“De paradoxale conclusie van Benedictijns timemanagement is dat je agenda helemaal gevuld is, maar dat je het nooit druk hebt” zo las ik in het boek ‘Een levensregel voor beginners’ van Wil Derkse. Gelukkig volgt onmiddellijk een relativering: “Net als bij andere benedictijnse kwaliteitsregels moet erop worden gewezen dat er een flinke afstand zal bestaan tussen het besef van de juiste houding en de realisering ervan. […] Haast komt ook in kloosters voor […]. Maar dat neemt niet weg dat het goed is om je af en toe in herinnering te brengen dat het ook anders kan, en dat je realistische stapjes in de goede richting kunt zetten.

Lees verder…