Umoja wandeling

Samen buiten zijn, wandelen, praten en bidden: wat wil je nog meer?

De ontmoeting tijdens het wandelen

Samen buiten zijn, wandelen, praten, delen en misschien ook wel bidden. Niet in een grote groep, maar gewoon in tweetallen. Het is altijd en onder bijna alle omstandigheden toe te passen. Hoe gaat het in zijn werk?

Nodig

  • Een route van ongeveer 5 kilometer.
  • Twee gespreksvragen en een bijpassende Bijbeltekst.
  • Drie mensen als routeleiders.

Uitvoering

Je plaatst de routeleiders op de route: een na ongeveer 2 km met een bijbeltekst, een na ongeveer 3 km.

Je vangt de mensen op bij het beginpunt van de route en deelt hen in tweetallen in. Vervolgens geef je hen de gespreksvragen mee en laat je hen om de paar minuten starten zodat er genoeg tijd tussen de koppels zit om de juiste afstand te bewaren en om het gesprek ook persoonlijk te laten zijn. Tijdens de eerste 2 km kunnen de koppels de vragen bespreken.

Bij de eerste routeleider aangekomen krijgen ze een Bijbeltekst om over na te denken. Vervolgens lopen de personen achter elkaar, zwijgend verder. Er is nu ruimte om over de tekst en het gesprek na te denken.

Bij de tweede routeleider aangekomen krijgen ze de opdracht om het laatste stuk weer gezamenlijk te wandelen, met elkaar verder te praten en ook om met elkaar te bidden.

Bij het eindpunt aangekomen worden ze door de derde persoon opgevangen.

Opties

  • Je kunt het met je kring, in een hele kleine setting doen, maar ook met grotere groepen. Zorg dan voor een goede start, doorstroom en afsluiting (let op de onderlinge afstand!)
  • Het is zelfs geschikt om als buurt of groep buren te doen, pas zo nodig de gespreksvragen, bijbelvers en manier van gesprek aan.
  • Is het in de avond? Zet op bij de groepsleiders een vuurkorf neer! Een baken van licht in de duisternis.
  • Loop je door straten en een wijk? Bid samen ook voor de mensen die hier wonen.
  • Als je weer met een groep buiten mag zijn, is er de mogelijkheid van gezamenlijk afsluiten, iets drinken, zingen…