Umoja in het Reformatorisch Dagblad

Umoja in het Reformatorisch Dagblad

Donderdag 9 februari stond er een mooi artikel over Umoja in het RD:

Toen Geert Jan van Dijk voor het eerst een Umojatrainer zijn verhaal hoorde vertellen, raakte hij meteen enthousiast. Inmiddels is hij vanuit ontwikkelingsorganisatie Tear projectleider Umoja Nederland. „We hebben gekeken hoe we dit programma in onze context kunnen gebruiken. Het is mooi dat we daarbij van Afrikaanse kerken kunnen leren.”

In de Umojabenadering brengt een kerk die bewogen is met haar omgeving in beeld waaraan bijvoorbeeld het eigen dorp behoefte heeft. „Dat kan in de Afrikaanse situatie de aanleg van een weg of elektriciteit zijn. Vervolgens kijkt de kerk hoe ze die samen met de dorpsbewoners kan realiseren. Mensen moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling en die van hun buurt. Dat is beter dan hen afhankelijk te maken van hulpgoederen.”

Lees verder