Tear en Present lanceren Umoja Nederland

Op 14 februari presenteren Tear en Present Nederland in Amsterdam Umoja Nederland. Umoja (letterlijk: saamhorigheid) helpt kerken met beide benen in de buurt te staan. Het programma biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. Vanuit die vernieuwde relaties bloeit zowel de kerk als de omgeving op.

 

Umoja stimuleert verandering op drie gebieden: bewustwording bij gemeenteleden, een hernieuwde positionering van de kerk in de samenleving en afname van armoede en onrecht in de specifieke context. Gemeenteleden ontdekken hoe ze, geïnspireerd door bijbelse principes, op zoek kunnen gaan naar de unieke hulpbronnen van hun gemeente, om zich vervolgens – samen met de buurt – actief in te zetten voor hun omgeving.

Vertalen naar Nederland

Na de succesvolle ervaringen met het programma in onder meer Kenia en Oeganda ontstond bij Tear het idee om Umoja te contextualiseren voor de Nederlandse situatie. Het sluit aan bij de wens van kerken in ons land om voluit te participeren in de samenleving. Umoja leidt tot meer duurzame en haalbare initiatieven. Tear en Present hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Present is actief in meer dan honderd plaatsen in Nederland en onderhoudt lokaal uitgebreide netwerken met kerken, bedrijven, hulpverleners, wijkteams en gemeenten.

Verder spreekt Umoja Nederland momenteel met enkele landelijke kerkverbanden, diaconale organisaties en opleidingen social work en theologie om zich als ‘co-creator’ aan Umoja te verbinden. Enkele kerken in Nederland hebben de afgelopen tijd een pilot gedaan met Umoja. De resultaten daarvan laten zien dat de tijd rijp is om Umoja breder te introduceren, vinden de initiatiefnemers.

Armoede

Marco van der Graaf, directeur van Tear: “In het buitenland zien wij al jaren een sterke beweging van kerken die op een mooie en actieve manier betrokken zijn op hun omgeving. Dat verlangen zien we ook in Nederland, maar er is ook verlegenheid. Want hoe doe je dat dan? Tegelijkertijd zien we in de samenleving een groeiende nood. De armoede neemt toe en er is behoefte aan gemeenschap. Volgens ons heeft de kerk veel in huis om daar een heel positieve bijdrage aan te leveren.”

Directeur van Present Nederland, Tiemen Zeldenrust, denkt daar precies zo over. “De beweging die wij voor ogen hebben komt op gang door personen, groepen en gemeenschappen die zich vanuit hun aanbod verbinden aan wat er speelt in de samenleving. In Umoja komt dat allemaal samen. Tear heeft de expertise met het programma en Present heeft de infrastructuur om er lokaal in samenwerking met kerken mee aan de slag te gaan.”

Twee jaar

Kerken committeren zich voor twee jaar aan het Umoja-programma. Projectleider Geert Jan van Dijk: “Als je echt een verandering wilt, dan vergt dat tijd. We hopen dat dit een proces is waarbij uiteindelijk de hele gemeente betrokken raakt in de beweging om meer verbonden te zijn met je woonplaats. Immers als God ergens een kerk heeft geplaatst, heeft Hij er een bedoeling mee voor de buurt.” Zo’n tien kerken hebben aangegeven in september te willen starten.