Met beide benen in de buurt:

Kerken

Jouw kerk met beide benen in de buurt

Welkom!

Wat een gave stap hebben jullie genomen om met jouw kring en kerk actief betrokken te raken bij de groei en bloei van de buurt. Hieronder is de reis die je met elkaar gaat afleggen in vijf fases beschreven. Iedere fase bestaat uit een aantal thema’s: momenten om met elkaar na te denken, te delen en plannen te maken voor jouw buurt. Per keer behandel je één thema. Aan het einde ga je met elkaar evalueren en bedenken hoe en of je verder gaat. Het totale proces duurt zolang je zelf wil: afhankelijk van de frequentie en tijd die jullie afspreken. Maar reken op in ieder geval een half jaar, dit is de tijd die je minimaal nodig hebt om het proces zijn werk te laten doen.

Mocht je tijdens het behandelen van de thema’s met je kring of groep behoefte hebben aan meer achtergrond informatie, meer Bijbelse onderbouwing, een preek, video, lied of artikelen: op de pagina verdieping is veel te vinden.

Bij ieder thema is aangegeven welke onderdelen van de verdieping passend is.

Mocht je vastlopen of vragen hebben: neem dan contact op met de persoon die in jullie gemeente is aangewezen als contactpersoon. We bidden je Gods liefdevolle zegen en nabijheid toe in het hele proces en bij iedere stap die je neemt.

Fase 1. Waarom?

Waarom wil jouw kerk met beide benen in de buurt aanwezig zijn? Wat is de motivatie? Tijdens deze fase ga je met je kring of met jouw groep nadenken en doe je het voorwerk om uiteindelijk op een duurzame, blijvende en ontspannen manier het proces op gang te brengen én te houden.

Thema 1: Waarom zou je dit proces instappen? Persoonlijke voorbereiding

Wat supergaaf dat je de stap hebt genomen om met dit programma aan de slag te gaan. Dit eerste thema is voor jouzelf als kring- of groepsleider bedoeld. Om na te denken en voorbereidend bezig te zijn met het hele proces, zodat je goed weet waar je aan begint en je het ook vol kunt houden. Veel zegen toegewenst en onthoud: als je vastloopt, schroom niet om vragen te stellen aan je contactpersoon. Natuurlijk mag je daarnaast ook het contactformulier invullen voor inspiratie.

Doel

Je ontdekt met wie je dit proces gaat doen, je neemt tijd voor bezinning en nadenken. Een start vanuit rust.

Nodig

Notitieboek (fysiek of online) waar je gemakkelijk je gedachten en ontdekkingen in kunt noteren. Je zult het bij iedere sessie nodig hebben.

Starter

Lees de blog over Susanna Wesley.

Zij nam zich als tiener voor om net zoveel tijd te besteden aan leuke dingen als aan God. Ze hield zich aan dit voornemen en dit had een grote impact op haar leven! Waarom zien we onze voornemens vaak voortijdig sneuvelen?

Susanna besteedde iedere dag tijd met God, ook al was ze ontzettend druk en was haar leven vol. Ze koos voor haar belangrijkste prioriteit. Wat is jouw belangrijkste prioriteit? Lukt het jou om vast te houden aan wat je echt belangrijk vindt?

Inspiratie

Vaak beginnen we enthousiast aan een nieuw programma, studie, voornemen of plan, maar haken na een tijdje toch weer af. Hoe kunnen we op een ontspannen manier volhouden? Geef voor jezelf antwoord op onderstaande vragen.

 • Wat heb je en wat heeft jouw kring nodig om niet alleen met dit programma te beginnen, maar om het ook af te maken? Neem de tijd om hierover na te denken en benoem minstens drie dingen.
 • Bedenk hoe je deze drie dingen kunt regelen en zet het in gang.
 • Wat zijn je verwachtingen? Wanneer is het traject een succes? Wees hierin realistisch en leg de lat niet te hoog. Schrijf alles op en lees na een week nog een keer door wat je hebt opgeschreven.

Een andere belangrijke vraag is Waarom wil je Met beide benen in de buurt gaan doen? Waarom stap je met je kring in dit proces?

Alhoewel je voor jezelf waarschijnlijk best een paar redenen kunt noemen, is het goed om ook na te denken en je te laten inspireren vanuit de Bijbel, door mede-gelovigen die hier al langere tijd mee bezig zijn en over nadenken. Op de website is een verdiepingspagina gevuld met achtergrond informatie. Hier kun je video’s, artikelen, muziek en dergelijke op vinden die allemaal iets te maken hebben Met beide benen in de buurt. Bij ieder thema vind je een paar verdiepingstips.

Voor het vinden van een goed antwoord op de waarom vraag: kijk en luister dan naar verdieping C, E en V.

Opdracht

Neem nu de tijd om te bidden voor onderstaande onderwerpen:

 • Bid voor de mensen uit je groep of kring.

Je kunt dit hele proces niet alleen doorwerken, dan mist het zijn doel. Misschien heb je al mensen op het oog of heb je zelfs al afspraken gemaakt met elkaar. Bid dan voor deze mensen en het proces. Vraag om wijsheid en leiding.

 • Hoeveel tijd wil je komende maanden aan het proces besteden?

Denk biddend na over je agenda, je mogelijkheden en hoeveel tijd je tot je beschikking hebt. Leg de lat niet te hoog voor jezelf; beter bewust een paar uur minder dan gefrustreerd raken omdat het niet lukt.

Blok in je agenda voor de komende weken momenten om met dit proces bezig te zijn en plan de eerste meeting.

Tips

 • Onthoud bij alles wat je doet, dat het gaat om het proces en niet om perfecte meetings. Probeer daarom altijd de grote lijn in de gaten te houden.
 • Vraag mensen die dicht bij je staan om met je mee te bidden voor dit proces. Vraag hen om je eraan te herinneren hoe het gaat en om te blijven bidden.
 • Vraag of er vanuit de gemeente een gebedsmail of groep kan starten zodat je elkaar goed op de hoogte houdt; er zijn immers meer groepen die in dit proces stappen!
 • Maak een WhatsApp groep aan van de kring waarmee je dit proces gaat bewandelen, zodat je gemakkelijk kunt communiceren.
 • Zijn er meerdere groepen uit jouw kerk die starten? Communiceer geregeld in de grote groep over wat je meemaakt.
 • Verdiepingstips: C, E en V
Thema 2: Met wie ga je de buurt in? Kennismaken en inspiratie

Je hebt een (kleine) groep samengesteld waarmee je de komende tijd gaat optrekken. Deze eerste sessie met elkaar kan zowel online als offline plaatsvinden. Vooral als jullie elkaar niet goed kennen is het leuk om dit fysiek te doen. Je kunt bijvoorbeeld samen eten en daarna de bespreking met elkaar doen. Neem in dat geval tijdens het eten de starter met elkaar door.

Doel

Aan het einde van deze sessie ken je de groep, weet je wat de droom, hoop en verwachting van zowel ieder afzonderlijk als van de groep in het geheel is.

Nodig

Ieder heeft een notitieboek nodig waar komende maanden de belevenissen, acties, verlangens en dergelijke in genoteerd worden. Het kan fysiek, maar sommigen vinden een online notitieboek ook prettig.

Starter

Omdat het de eerste keer is dat je op deze manier bij elkaar komt, is het goed om de verwachtingen en hoop voor het komende proces vast te leggen.

 • Ieder laat de vijfde foto op zijn mobiel zien en vertelt waar en waarom deze foto is gemaakt. Als mensen elkaar echt niet kennen, neem dan meer tijd voor de kennismaking.
 • Laat iedereen nadenken over verwachtingen en hoop voor het komende proces en laat hen dit beschrijven in twee woorden: een voor de verwachting en een voor hoop. Let op! Geen zinnen of verhalen, maar beperk je tot één woord.
 • Laat iedereen de woorden voor zichzelf noteren in het schrift of in een online notitieboek dat de komende maanden gebruikt wordt.

Inspiratie

Kijk met elkaar naar de video over een kerk ver weg en dichtbij.

Wat spreekt je aan? Zie je het voor je dat in jouw buurt ook bloei ontstaat? Wat is jullie gezamenlijke droom of verlangen?

 • Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede

Wat vind je van deze quote?

Opdracht

Laat iedereen komende week onderstaande opdracht voor zichzelf uitvoeren.

Lees het artikel over de connectie tussen verbroken relaties en armoede en denk na over de stelling dat armoede een gevolg is van gebroken relaties. Volgende keer gaan jullie hier verder over doorpraten.

Klik op de website van Tearfund verder door naar artikelen die je interessant lijken en laat je op die manier inspireren.

Tips

 • Formuleer de doelstelling voor elke ontmoeting en bespreek dit iedere keer met elkaar. Zo hou je het proces helder als groep.
 • Denk goed na over wat je nodig hebt en leg alles van te voren klaar. Bij sommige opdrachten is het nodig om in kleine groepjes op te splitsen, denk dan na hoe je dit praktisch kunt doen (offline en online).
 • Verdieping bij dit thema: A
Thema 3: Waarom gaan we aan de slag? Gods plan met de wereld

Doel

Het doel van dit thema is ontdekken wat voor God belangrijk is in deze wereld en te ontdekken wat gebrokenheid betekent.

Nodig

Groepjes van twee personen (dus als je online bezig gaat, zorg dat mensen in tweetallen bij elkaar thuis zijn)

Klei (deel bij een online sessie van te voren stukken klei rond)

Starter

Maak een rondje en bespreek hoe afgelopen weken geweest zijn en of ieder het artikel gelezen heeft. Is er een link tussen armoede en gebroken relaties? Bespreek met elkaar wat je ervan vindt en denkt.

Inspiratie

Je leest Genesis 1 en 2 voor uit een toegankelijke vertaling. Elke deelnemer maakt ondertussen van klei een kunstwerk waarin hij of zij iets van zichzelf laat zien.

Vraag na afloop van het lezen van Genesis 1 en 2 aan iedereen om het kunstwerk aan de groep te laten zien en er in drie zinnen iets over te vertellen. Wat is het? En wat zegt het over jou?

Voordat je verder leest in hoofdstuk 3 geef je, als iedereen geweest is, de opdracht aan de deelnemer naast jou, om het kunstwerk van degene die rechts van hem/haar zit, kapot te maken: ‘We gaan nu iets vreemds doen. Ik wil dat jij het werkstukje van degene naast jou kapot maakt terwijl we samen luisteren naar Genesis 3.’

Lees ondertussen Genesis 3. Als het eerste kunstwerk kapot is, maakt degene wiens kunstwerk kapot gemaakt is, het kunstwerk van de volgende kapot, en zo door.

Schrijf eerst voor jezelf op en bespreek daarna samen, wat deze opdracht in je losmaakt.

Gods kunstwerk werd kapot gemaakt en zorgde voor gebrokenheid in alle relaties. Het plaatje hieronder brengt dat in beeld.

Bespreek met elkaar hoe je dit ervaart in je eigen leven en wat je hiervan ziet om je heen. Waar zie je armoede en gebroken relaties? Je zou eventueel hoofdstuk 1 en 2 erbij kunnen pakken en nadenken over hoe God het bedoeld heeft, welke kenmerken Adam en Eva hadden (goede relatie, vrij, niet bang, taak, beschermd, genoten) en wat daarna gebeurde (angst, schaamte, verdeeldheid, impact natuur, dood).

Opdracht

Jezus Christus kwam op aarde om gebroken relaties te herstellen. Probeer een stap te nemen in de komende weken (ook al is het voor je gevoel een heel kleine stap) om actief aan een relatie te werken. Aan welke relatie wil jij de komende twee weken werken? Maak een foto tijdens de actie.

 • In de tuin werken (natuur).
 • Een oude vriend(in) bellen (mensen).
 • Tijd nemen om de Bijbel te lezen en te bidden (God).
 • Een huwelijksmoment inplannen (huwelijk).
 • Voetballen met je zoon/dochter (kinderen).
 • De buurvrouw/man aanspreken (buurt).

Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. Bij het kruis worden relaties hersteld. Het symbool van het kruis verwijst ook naar het herstel van de relatie met God (naar boven), met de schepping (naar beneden), met de medemens en met jezelf (horizontaal). Dank God voor dit herstel en dat Jezus niet alleen stierf, maar ook opstond uit de dood en daardoor het herstel blijvend maakte!

Tips

 • Noteer wat het doet bij de groep als iets wordt stukgemaakt. Wat was de reactie? Goed om te onthouden met elkaar, dan kun je er later nog eens naar terug verwijzen.
 • Verdieping bij dit thema: F
Thema 4: Gods werkwijze Een verhaal over een vrouw

Doel

Je gaat kijken hoe God naar mensen kijkt en hoe wij dat voorbeeld mogen volgen.

Nodig

Een groot vel papier en een aantal stiften. Online kun je dit met een online whiteboard doen. Als je niet goed weet hoe dit werkt, lees dan het bericht over hoe je een online meeting kunt houden.

Starter

Deel met elkaar de foto’s en vertel wat je hebt beleefd in jouw eigen actie om herstel te beleven in een van je relaties. Als dit al in de Whatsappgroep is gedeeld, praat hier dan kort over door.

Inspiratie

Lees het verhaal van De Samaritaanse vrouw voor of laat iemand anders dit voorlezen.

 • Benoem met elkaar alle relaties die in dit verhaal gebroken zijn en geef voor elke een oorzaak. Schrijf ze op het vel papier.
 • Benoem nu voor deze relaties de manier waarop Jezus herstel geeft. Schrijf dit erbij.
 • Bespreek hoe jij het zou hebben aangepakt.
 • Bespreek hoe jullie naar de mensen uit je eigen omgeving kijken. Hoe zou Jezus naar hen kijken?

Opdracht

 • Door te bidden voor onze buurt geven we God de ruimte in ons leven om bewogen te worden. Het helpt ons om met Gods ogen te kijken naar onszelf en de mensen om ons heen. Schrijf drie namen op van mensen uit je buurt waarvoor je wilt bidden. Bid de komende weken regelmatig voor deze mensen. Hou in je notitieboek bij wat contactmomenten, gebedsverhoringen en vragen zijn.
 • Kijk eens of je samen met stichting Present een actie in je stad of buurt kunt organiseren voor jullie groep en nodig ook anderen uit je kerk uit. Misschien willen wel meer mensen aanhaken voor zo’n (eenmalige) actie.

Tip

 • Verdieping bij dit thema AB en kijk de video over hoe God herstel geeft: Hoe beleef jij dit?

Fase 1. Waarom?

Waarom wil jouw kerk met beide benen in de buurt aanwezig zijn? Wat is de motivatie? Tijdens deze fase ga je met je kring of met jouw groep nadenken en doe je het voorwerk om uiteindelijk op een duurzame, blijvende en ontspannen manier het proces op gang te brengen én te houden.

Thema 1: Waarom zou je dit proces instappen? Persoonlijke voorbereiding

Wat supergaaf dat je de stap hebt genomen om met dit programma aan de slag te gaan. Dit eerste thema is voor jouzelf als kring- of groepsleider bedoeld. Om na te denken en voorbereidend bezig te zijn met het hele proces, zodat je goed weet waar je aan begint en je het ook vol kunt houden. Veel zegen toegewenst en onthoud: als je vastloopt, schroom niet om vragen te stellen aan je contactpersoon. Natuurlijk mag je daarnaast ook het contactformulier invullen voor inspiratie.

Doel

Je ontdekt met wie je dit proces gaat doen, je neemt tijd voor bezinning en nadenken. Een start vanuit rust.

Nodig

Notitieboek (fysiek of online) waar je gemakkelijk je gedachten en ontdekkingen in kunt noteren. Je zult het bij iedere sessie nodig hebben.

Starter

Lees de blog over Susanna Wesley.

Zij nam zich als tiener voor om net zoveel tijd te besteden aan leuke dingen als aan God. Ze hield zich aan dit voornemen en dit had een grote impact op haar leven! Waarom zien we onze voornemens vaak voortijdig sneuvelen?

Susanna besteedde iedere dag tijd met God, ook al was ze ontzettend druk en was haar leven vol. Ze koos voor haar belangrijkste prioriteit. Wat is jouw belangrijkste prioriteit? Lukt het jou om vast te houden aan wat je echt belangrijk vindt?

Inspiratie

Vaak beginnen we enthousiast aan een nieuw programma, studie, voornemen of plan, maar haken na een tijdje toch weer af. Hoe kunnen we op een ontspannen manier volhouden? Geef voor jezelf antwoord op onderstaande vragen.

 • Wat heb je en wat heeft jouw kring nodig om niet alleen met dit programma te beginnen, maar om het ook af te maken? Neem de tijd om hierover na te denken en benoem minstens drie dingen.
 • Bedenk hoe je deze drie dingen kunt regelen en zet het in gang.
 • Wat zijn je verwachtingen? Wanneer is het traject een succes? Wees hierin realistisch en leg de lat niet te hoog. Schrijf alles op en lees na een week nog een keer door wat je hebt opgeschreven.

Een andere belangrijke vraag is Waarom wil je Met beide benen in de buurt gaan doen? Waarom stap je met je kring in dit proces?

Alhoewel je voor jezelf waarschijnlijk best een paar redenen kunt noemen, is het goed om ook na te denken en je te laten inspireren vanuit de Bijbel, door mede-gelovigen die hier al langere tijd mee bezig zijn en over nadenken. Op de website is een verdiepingspagina gevuld met achtergrond informatie. Hier kun je video’s, artikelen, muziek en dergelijke op vinden die allemaal iets te maken hebben Met beide benen in de buurt. Bij ieder thema vind je een paar verdiepingstips.

Voor het vinden van een goed antwoord op de waarom vraag: kijk en luister dan naar verdieping C, E en V.

Opdracht

Neem nu de tijd om te bidden voor onderstaande onderwerpen:

 • Bid voor de mensen uit je groep of kring.

Je kunt dit hele proces niet alleen doorwerken, dan mist het zijn doel. Misschien heb je al mensen op het oog of heb je zelfs al afspraken gemaakt met elkaar. Bid dan voor deze mensen en het proces. Vraag om wijsheid en leiding.

 • Hoeveel tijd wil je komende maanden aan het proces besteden?

Denk biddend na over je agenda, je mogelijkheden en hoeveel tijd je tot je beschikking hebt. Leg de lat niet te hoog voor jezelf; beter bewust een paar uur minder dan gefrustreerd raken omdat het niet lukt.

Blok in je agenda voor de komende weken momenten om met dit proces bezig te zijn en plan de eerste meeting.

Tips

 • Onthoud bij alles wat je doet, dat het gaat om het proces en niet om perfecte meetings. Probeer daarom altijd de grote lijn in de gaten te houden.
 • Vraag mensen die dicht bij je staan om met je mee te bidden voor dit proces. Vraag hen om je eraan te herinneren hoe het gaat en om te blijven bidden.
 • Vraag of er vanuit de gemeente een gebedsmail of groep kan starten zodat je elkaar goed op de hoogte houdt; er zijn immers meer groepen die in dit proces stappen!
 • Maak een WhatsApp groep aan van de kring waarmee je dit proces gaat bewandelen, zodat je gemakkelijk kunt communiceren.
 • Zijn er meerdere groepen uit jouw kerk die starten? Communiceer geregeld in de grote groep over wat je meemaakt.
 • Verdiepingstips: C, E en V
Thema 2: Met wie ga je de buurt in? Kennismaken en inspiratie

Je hebt een (kleine) groep samengesteld waarmee je de komende tijd gaat optrekken. Deze eerste sessie met elkaar kan zowel online als offline plaatsvinden. Vooral als jullie elkaar niet goed kennen is het leuk om dit fysiek te doen. Je kunt bijvoorbeeld samen eten en daarna de bespreking met elkaar doen. Neem in dat geval tijdens het eten de starter met elkaar door.

Doel

Aan het einde van deze sessie ken je de groep, weet je wat de droom, hoop en verwachting van zowel ieder afzonderlijk als van de groep in het geheel is.

Nodig

Ieder heeft een notitieboek nodig waar komende maanden de belevenissen, acties, verlangens en dergelijke in genoteerd worden. Het kan fysiek, maar sommigen vinden een online notitieboek ook prettig.

Starter

Omdat het de eerste keer is dat je op deze manier bij elkaar komt, is het goed om de verwachtingen en hoop voor het komende proces vast te leggen.

 • Ieder laat de vijfde foto op zijn mobiel zien en vertelt waar en waarom deze foto is gemaakt. Als mensen elkaar echt niet kennen, neem dan meer tijd voor de kennismaking.
 • Laat iedereen nadenken over verwachtingen en hoop voor het komende proces en laat hen dit beschrijven in twee woorden: een voor de verwachting en een voor hoop. Let op! Geen zinnen of verhalen, maar beperk je tot één woord.
 • Laat iedereen de woorden voor zichzelf noteren in het schrift of in een online notitieboek dat de komende maanden gebruikt wordt.

Inspiratie

Kijk met elkaar naar de video over een kerk ver weg en dichtbij.

Wat spreekt je aan? Zie je het voor je dat in jouw buurt ook bloei ontstaat? Wat is jullie gezamenlijke droom of verlangen?

 • Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede

Wat vind je van deze quote?

Opdracht

Laat iedereen komende week onderstaande opdracht voor zichzelf uitvoeren.

Lees het artikel over de connectie tussen verbroken relaties en armoede en denk na over de stelling dat armoede een gevolg is van gebroken relaties. Volgende keer gaan jullie hier verder over doorpraten.

Klik op de website van Tearfund verder door naar artikelen die je interessant lijken en laat je op die manier inspireren.

Tips

 • Formuleer de doelstelling voor elke ontmoeting en bespreek dit iedere keer met elkaar. Zo hou je het proces helder als groep.
 • Denk goed na over wat je nodig hebt en leg alles van te voren klaar. Bij sommige opdrachten is het nodig om in kleine groepjes op te splitsen, denk dan na hoe je dit praktisch kunt doen (offline en online).
 • Verdieping bij dit thema: A
Thema 3: Waarom gaan we aan de slag? Gods plan met de wereld

Doel

Het doel van dit thema is ontdekken wat voor God belangrijk is in deze wereld en te ontdekken wat gebrokenheid betekent.

Nodig

Groepjes van twee personen (dus als je online bezig gaat, zorg dat mensen in tweetallen bij elkaar thuis zijn)

Klei (deel bij een online sessie van te voren stukken klei rond)

Starter

Maak een rondje en bespreek hoe afgelopen weken geweest zijn en of ieder het artikel gelezen heeft. Is er een link tussen armoede en gebroken relaties? Bespreek met elkaar wat je ervan vindt en denkt.

Inspiratie

Je leest Genesis 1 en 2 voor uit een toegankelijke vertaling. Elke deelnemer maakt ondertussen van klei een kunstwerk waarin hij of zij iets van zichzelf laat zien.

Vraag na afloop van het lezen van Genesis 1 en 2 aan iedereen om het kunstwerk aan de groep te laten zien en er in drie zinnen iets over te vertellen. Wat is het? En wat zegt het over jou?

Voordat je verder leest in hoofdstuk 3 geef je, als iedereen geweest is, de opdracht aan de deelnemer naast jou, om het kunstwerk van degene die rechts van hem/haar zit, kapot te maken: ‘We gaan nu iets vreemds doen. Ik wil dat jij het werkstukje van degene naast jou kapot maakt terwijl we samen luisteren naar Genesis 3.’

Lees ondertussen Genesis 3. Als het eerste kunstwerk kapot is, maakt degene wiens kunstwerk kapot gemaakt is, het kunstwerk van de volgende kapot, en zo door.

Schrijf eerst voor jezelf op en bespreek daarna samen, wat deze opdracht in je losmaakt.

Gods kunstwerk werd kapot gemaakt en zorgde voor gebrokenheid in alle relaties. Het plaatje hieronder brengt dat in beeld.

Bespreek met elkaar hoe je dit ervaart in je eigen leven en wat je hiervan ziet om je heen. Waar zie je armoede en gebroken relaties? Je zou eventueel hoofdstuk 1 en 2 erbij kunnen pakken en nadenken over hoe God het bedoeld heeft, welke kenmerken Adam en Eva hadden (goede relatie, vrij, niet bang, taak, beschermd, genoten) en wat daarna gebeurde (angst, schaamte, verdeeldheid, impact natuur, dood).

Opdracht

Jezus Christus kwam op aarde om gebroken relaties te herstellen. Probeer een stap te nemen in de komende weken (ook al is het voor je gevoel een heel kleine stap) om actief aan een relatie te werken. Aan welke relatie wil jij de komende twee weken werken? Maak een foto tijdens de actie.

 • In de tuin werken (natuur).
 • Een oude vriend(in) bellen (mensen).
 • Tijd nemen om de Bijbel te lezen en te bidden (God).
 • Een huwelijksmoment inplannen (huwelijk).
 • Voetballen met je zoon/dochter (kinderen).
 • De buurvrouw/man aanspreken (buurt).

Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. Bij het kruis worden relaties hersteld. Het symbool van het kruis verwijst ook naar het herstel van de relatie met God (naar boven), met de schepping (naar beneden), met de medemens en met jezelf (horizontaal). Dank God voor dit herstel en dat Jezus niet alleen stierf, maar ook opstond uit de dood en daardoor het herstel blijvend maakte!

Tips

 • Noteer wat het doet bij de groep als iets wordt stukgemaakt. Wat was de reactie? Goed om te onthouden met elkaar, dan kun je er later nog eens naar terug verwijzen.
 • Verdieping bij dit thema: F
Thema 4: Gods werkwijze Een verhaal over een vrouw

Doel

Je gaat kijken hoe God naar mensen kijkt en hoe wij dat voorbeeld mogen volgen.

Nodig

Een groot vel papier en een aantal stiften. Online kun je dit met een online whiteboard doen. Als je niet goed weet hoe dit werkt, lees dan het bericht over hoe je een online meeting kunt houden.

Starter

Deel met elkaar de foto’s en vertel wat je hebt beleefd in jouw eigen actie om herstel te beleven in een van je relaties. Als dit al in de Whatsappgroep is gedeeld, praat hier dan kort over door.

Inspiratie

Lees het verhaal van De Samaritaanse vrouw voor of laat iemand anders dit voorlezen.

 • Benoem met elkaar alle relaties die in dit verhaal gebroken zijn en geef voor elke een oorzaak. Schrijf ze op het vel papier.
 • Benoem nu voor deze relaties de manier waarop Jezus herstel geeft. Schrijf dit erbij.
 • Bespreek hoe jij het zou hebben aangepakt.
 • Bespreek hoe jullie naar de mensen uit je eigen omgeving kijken. Hoe zou Jezus naar hen kijken?

Opdracht

 • Door te bidden voor onze buurt geven we God de ruimte in ons leven om bewogen te worden. Het helpt ons om met Gods ogen te kijken naar onszelf en de mensen om ons heen. Schrijf drie namen op van mensen uit je buurt waarvoor je wilt bidden. Bid de komende weken regelmatig voor deze mensen. Hou in je notitieboek bij wat contactmomenten, gebedsverhoringen en vragen zijn.
 • Kijk eens of je samen met stichting Present een actie in je stad of buurt kunt organiseren voor jullie groep en nodig ook anderen uit je kerk uit. Misschien willen wel meer mensen aanhaken voor zo’n (eenmalige) actie.

Tip

 • Verdieping bij dit thema AB en kijk de video over hoe God herstel geeft: Hoe beleef jij dit?

Fase 2. Wie?

In deze fase ga je het fundament leggen: je gaat ontdekken en vieren wie jullie zijn, welke talenten en mogelijkheden jullie met elkaar hebben. Je gaat zien hoe de buurt is opgebouwd, wat al aanwezig is, je gaat informatie verzamelen en begint met het leggen van relaties.

Thema 5: Fundament leggen Onze rol in Gods plan

Je bent in de fase 2 aangekomen. Nu ga je echt het fundament leggen: ontdekken wie jullie als groep zijn en hoe de buurt in elkaar zit. Voordat je daarover nadenkt is het belangrijk om te weten dat God in Jezus degene is die de bodem onder je voeten geeft en jou draagt.

Doel

Je ontdekt met elkaar dat niet jullie eindverantwoordelijk zijn, maar dat God dat is. Je mag je best doen, maar Hij geeft groei en bloei.

Nodig

Hou allemaal een rood en groen voorwerp bij de hand.

Vier grote vellen papier met stiften of ieder maakt in zijn eigen notitieboek aantekeningen (online versie).

Starter

Deel kort met elkaar of het bidden voor de drie personen die eenieder had opgeschreven lukt. Bespreek met elkaar wat lastig is, bemoedig elkaar en vier als er mooie dingen zijn. Bid en dank met elkaar voor dit mooie proces.

Vraag iedereen van te voren een rood en een groen voorwerp binnen handbereik te houden. Vervolgens lees je een stelling voor en kan iedereen door middel van het voorwerp laten zien of ze voor (groen) of tegen (rood) zijn.

 • Mannen zijn betere koks dan vrouwen.
 • Voetballers verdienen veel te veel en geven niets terug aan de samenleving.
 • Mensen kunnen altijd zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun geestelijke/emotionele/professionele groei.
 • Als een actie niet het gewenste resultaat oplevert, moet je er mee stoppen.

Praat over de stellingen door:

Heb je last van vooroordelen (denk nog even aan het verhaal van de Samaritaanse vrouw van vorige keer)? Hoe kijk je aan tegen verantwoordelijkheid dragen? Ben je altijd verantwoordelijk? Hoe resultaatgericht zijn jullie, ben jij? In de gelijkenissen die besproken worden, gaat het ook over verantwoordelijkheden en resultaten.

Inspiratie

Lees met elkaar Mattheüs 13 vers 24 tot en met 33 en vers 47 en 48. Er staan vier gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Schrijf per gelijkenis op wat het resultaat is en schrijf erbij wat het resultaat heeft veroorzaakt.

 • 24-30 Onkruid verbrand / oogst binnengehaald → instructie van de zaaier om samen te laten opgroeien / oogsten als Hij het zegt
 • 31-32 Enorme boom → zaad meenemen en zaaien
 • 33 Gedesemd brood → mengen
 • 47-48 Goede vis in kuipen / slechte vis weg → sleepnet uitgooien en binnenhalen / selecteren van de vangst

Schrijf nu op wat de mensen in elke gelijkenis doen en hoe dat in verhouding staat tot het resultaat. Bespreek dit en praat door over onderstaande vragen.

Wat doet het met je om te weten dat God verantwoordelijk is voor het resultaat? Wat roept het bij jou op dat hij jou wil gebruiken om tot dat resultaat te komen? Wat leer je hiervan als groep? Bij welke gelijkenis voel jij je het meest thuis en waarom?

Opdracht

Bespreek met elkaar of het lukt om met Stichting Present aan de slag te gaan. Is dit haalbaar? Wanneer en hoe?

Maak in tweetallen de komende tijd een wandeling door de buurt. Zie je God ergens aan het werk? Probeer drie dingen te benoemen. Kijk ook om je heen en schrijf alles op wat je tegenkomt over armoede, onrecht en gebrokenheid en bid er al wandelende voor.

Tips

 • Verdieping bij dit thema is F (Dorina Nauta spreekt over Jouw rol in het brengen van hoop. Heb je deze video al met elkaar gekeken? Dan is L een mooie inspiratie.
Thema 6: Heb je wel tijd? Je tijd en agenda loslaten

Om daadwerkelijk van betekenis te kunnen zijn is het belangrijk dat je bereid bent om tijd vrij te maken en om mensen te ontmoeten die je anders minder snel tegenkomt. Is dat mogelijk in jouw agenda en met jouw tijdsbesteding?

Doel

Mogelijk vraagt je verlangen, om er meer voor de omgeving te zijn, van je dat je iets moet gaan loslaten. De reden zou een te volle agenda kunnen zijn. Is dat nodig en wil je dat? Daar denken we in dit thema over na.

Starter

Tijdens dit thema ben je best lang aan het werk om alles goed te bespreken en overdenken. Daarom een klein, ontspannen verhaaltje als starter. Moedig aan om komende weken echt de tijd te nemen om de opdrachten (én het huiswerk, zie de tips) goed te maken en uit te voeren! Succes!

Lees het verhaaltje Grenzen van Toon Tellegen.

Inspiratie

Bereidheid om betrokken te willen zijn is prachtig en heel erg nodig, maar in de meeste gevallen niet voldoende. Als we vervolgens geen ruimte in onze agenda hebben, blijft het bij een mooi voornemen, maar wordt het nooit concreet. Tijd hebben…. Het lijkt erop dat dit onderwerp in de West-Europese cultuur sterker leeft dan in de tijd van de Bijbel of in Oosterse culturen waar de beleving van tijd anders is. We denken vandaag aan de hand van het verhaal van Mozes en zijn werk voor het volk Israël hierover na.
Misschien herken je je in Mozes aan het begin van het verhaal. Hij kreeg zijn werk niet meer rond en liep tegen zijn beperkingen aan. Als je (te) druk bent, zoals Mozes, is het niet verstandig om allerlei extra activiteiten te ondernemen. (Het is niet de bedoeling van dit proces dat mensen in een burn-out raken!) Mozes had iemand nodig die hem hierop wees.

Neem ruim de tijd voor het gesprek over dit onderwerp. Vooral de vragen die gaan over wat God van jou vraagt, alsook het stellen van prioriteiten en grenzen, kun je met elkaar delen. Er valt veel te leren van wat God aan de mensen in je kring of groep gegeven heeft.

Lees Exodus 18 vers 13 tot en met 27 voor en spreek daarna met elkaar door over de volgende vragen:

 • Wat was het probleem waar (de schoonvader van) Mozes tegenaan liep?
 • Herken je dit probleem? Kan het te maken hebben met het moeilijk vinden om dingen uit handen te geven?
 • Wat overtuigde Mozes om dit toch te doen?
 • Wat was de belangrijkste taak van Mozes?
 • Hoe besluit jij om iets wel of niet te doen? Weet je wat God van je vraagt en waarom?

Opdracht

Je leven bestaat uit acht levensterreinen. Schrijf de terreinen op in je notebook en bedenk hoeveel uren je gemiddeld per week eraan besteed. Sommige terreinen vallen een paar uur per dag samen, verdeel dan de uren over de terreinen. (bijvoorbeeld sporten met relaties: zowel gezondheid als relaties scoren hierop.)

 • Gezondheid (opladen, sport, wat doe je om gezond te blijven)
 • Geliefden (gezin, partner, mensen in jouw eerste schil)
 • Relaties (vrienden, familie, mensen in de tweede of derde schil)
 • Werk (dagelijkse verplichtingen)
 • Middelen (geld, huishouden, onderhoud: rentmeesterschap)
 • Spiritualiteit (hoe laad je geestelijk op)
 • Vrijetijd (tijdsvulling naast je werk, dagelijkse verplichtingen)

Denk rustig over deze lijst en uren na, en vul dan hetzelfde in voor wat je graag zou wíllen besteden per levensterrein.

Is er een grote discrepantie tussen deze twee lijsten? Wat zou je willen veranderen en hoe ga je dit aanpakken? Neem komende weken de tijd om hier over na te denken. Doe dit in tweetallen: maak een fikse wandeling en bespreek met elkaar jullie levensterreinen, frustraties over tijdgebrek en hoe je het anders zou kunnen aanpakken.

Denk met elkaar na over de opdracht van thema 4: de opdracht om samen iets met stichting Present te doen. Gaat dit lukken? Waarom wel of niet? Neem met elkaar een beslissing en nodig eventueel anderen uit jullie kerk uit om mee te doen.

Tips

 • De gemakkelijkste slag om effectief te veranderen is zoveel mogelijk terreinen met elkaar te combineren. Dat biedt al heel snel mogelijkheden om wél met anderen in contact te zijn.
 • Neem tijd om dit grondig met elkaar door te spreken, en bevraag elkaar hierover op een later tijdstip.
 • LET OP! Er is voor volgende keer nog meer huiswerk. Lees vier inspiraties over zout, aarde, licht en wereld. Hier is de link naar de eerste. Je kunt doorklikken naar de volgende. (Tijdsinspanning: ongeveer twintig minuten in totaal.) Noteer in je notitieblok kort welke aspecten je aanspreken.
 • Verdieping bij dit thema is H en O
Thema 7: Over invloed hebben in onze omgeving Hoop en herstel in de wereld

Misschien voelt het soms of jijzelf weinig invloed hebt op jouw omgeving, en wellicht is dat deels ook zo. Wereldwijd zijn er gelukkig veel voorbeelden van christenen die impact maken. Tijdens dit thema willen we daarvan meer ontdekken en kijken naar de mogelijkheden van jouw zelf en jullie groep.

Doel

Je ontdekt wat het betekent om een licht van de wereld te zijn en een zout voor de aarde. Je ziet hoe een kerk de samenleving beïnvloedt en gaat nadenken over de mogelijkheden voor jullie zelf.

Nodig

Zoutloze soep of bouillon, brood en boter zonder zout, een zoutvaatje

Starter

Eet met elkaar van de soep en brood (als je de sessies online doet, zorg dan dat je van te voren dit allemaal in huis hebt of deel het rond).

Vind je het lekker?

Strooi nu wat zout over het brood en neem weer een hap. Strooi ook zout in de soep en proef weer. Waarom smaakt de soep wel lekker en het brood nog steeds niet zoals ‘normaal’ brood?

Neem ook de tijd om met elkaar te delen hoe de opdracht van vorige keer heeft uitgepakt. Zijn er inzichten ontstaan? Zijn er keuzes gemaakt? Deel en bemoedig elkaar.

Inspiratie

Lees met elkaar de tekst uit Mattheüs 5:13-16.

Als huiswerk heb je de vier inspiraties gelezen over zout, aarde, licht en wereld. Praat met elkaar hierover door. Heb je nieuwe inzichten gekregen? Heb je ideeën hoe jij concreet zout en licht kunt zijn?

Bekijk met elkaar de video die bij de verdieping W hoort. Het gaat met name over het filmpje wat in de video is: over de Oegandese kerk versus die uit Nederland.

De subtitel van dit thema is hoop en herstel in de wereld. Hoe geeft de Oegandese kerk hoop en herstel? Wat kunnen jullie daarvan leren? Op wat voor manier zie je hoop en herstel terug in jouw eigen buurt?

Als je de gehele video van de verdieping W bekijkt: Wat doet het verhaal van Joris met je? Wat vind je herkenbaar, wat zou je anders doen?

Opdracht

Voor volgende keer:

 • Mijn mooiste moment in mijn buurt of omgeving was…
 • Ik ben trots op mijn buurt omdat …
 • De persoon die ik het meest bewonder in mijn buurt is …
 • De mooiste dag die ik met mijn buurt heb gehad was …
 • Ik voel me veilig wanneer …
 • Het grappigste dat me is overkomen in de buurt is …

Denk over bovenstaande zinnen na en vul voor jouw buurt of jouw groep of omgeving een paar zinnen aan. Kun je volgende keer een foto laten zien of kun je het op een andere manier tastbaar maken? Deel volgende keer met elkaar wat je mooi vindt aan jullie buurt.

Tip

Is het mogelijk om wat foto’s en gedachten te delen in de kerk? Hierdoor horen mensen die niet met dit proces bezig zijn, toch van het traject en wellicht raken zij hierdoor geïnspireerd.

 

Thema 8: Vieren we je bent Ontdek wat je hebt gekregen

Doel

Je gaat met elkaar mooie herinneringen vieren en je gaat met elkaar nadenken over wat jullie zelf in huis hebben aan talenten en gaven.

Nodig

Flipover vellen met stiften of elektronisch whiteboard

Starter

Verhalen zijn altijd inspirerend. Moedig elkaar aan om de zinnen en bijbehorende verhalen te vertellen die je in de opdracht van vorige keer hebt bedacht. Let erop dat mensen die vaak iets stiller zijn ook aan de beurt komen.

Inspiratie

Kijk eens wat ik kan

Lees het verhaal van Toon Tellegen: Kijk eens wat ik kan.

Dit verhaal is bedoeld als brug naar het thema wat over gaven en talenten gaat. Ieder is uniek en de bijdrage van iedereen is ook uniek. Vier met elkaar waar je goed in bent en staar je niet blind op de dingen die je zelf niet kunt (en een ander wel en dat je dan een druk voelt dat je dát ook moet kunnen…).

Vissen en broden

Lees nu met elkaar Marcus 6:30-44.

Laat het verhaal even bezinken en schrijf dan bovenaan de vellen papier:

 • Wat deed Jezus?
 • Waar richtte Hij zich op?
 • Wat deden de discipelen?
 • Waar richtten de discipelen zich op?

Benoem bij ieder punt minimaal vier aspecten. De meest kostbare conclusie is dat Jezus kijkt naar de mogelijkheden en met geloof handelt. Het doel van de volgende activiteit is om de deelnemers te laten beseffen welk potentieel ze in zich hebben om verandering in hun buurt teweeg te brengen, dat ze ontdekken wat hun broden en vissen zijn.

Gaven

Goed op een rijtje zetten wat je in huis hebt blijkt nog niet zo makkelijk. Hierbij een aantal categorieën om je op weg te helpen.

 • Talenten (sportief, muzikaal, hobby, creatief)
 • Opleiding en werkervaring
 • Geestelijke gaven
 • Sociaal netwerk
 • Financiën, bezittingen
 • Beschikbare tijd

Vraag iedereen of ze papier (notitieblok) en pen pakken en geef daarna iedereen een kwartier de tijd om per categorie in te vullen waar ze mee gezegend zijn. Voel je niet verplicht of schuldig als je bij een categorie niets in te vullen hebt. Het principe is om te ontdekken wat je vijf broden en twee vissen zijn. En God heeft iedereen iets geschonken.

Na een kwartier geef je jouw blaadje (of notitieboek) door aan degene naast je (zet wel even je naam erop). Die persoon vult aan waar hij of zij denkt dat je jezelf onderschat hebt, of waar je iets niet hebt genoemd. Daarna geef je het blaadje door aan de volgende en zo verder.

Als je dit thema online behandelt, verdeel dan de groep in drietallen via breakoutrooms en vul elkaar aan. Zorg dat je genoeg tijd geeft om iedere persoon aan de beurt te laten komen. Je kunt ook vragen of iedereen in de WhatsApp groep een foto van zijn aantekeningen deelt (met naam), daar kan dan op gereageerd worden via de chat. Men moet dan zelf de aanvullende opmerkingen overnemen in het notitieboek.

Vervolgens leg je alle blaadjes in het midden van de groep. Dit zijn de vijf broden en twee vissen die je bij Jezus mag brengen en die Hij wil zegenen. Bid met elkaar en vraag God om deze vijf broden en twee vissen te zegenen.

Opdracht

Voor wie ging jij bidden en aan welke relaties wilde jij werken (zie thema’s 3 en 4)? Neem komende weken tijd om met hen in contact te zijn. Als dit niet lukt, zoek dan contact met twee mensen uit je omgeving die je nog niet goed kent, zodat je hen beter leert kennen.

Volgende keer nodigen jullie iemand uit de buurt uit, om aan te sluiten bij jullie sessie. Iemand die de buurt goed kent en die er misschien zelfs vanuit zijn vak vaak te vinden is. Denk aan een wijkdeskundige, buurtwacht, wijkagent, buurtpastor of desnoods een winkelier. Bespreek met elkaar wie je hiervoor wil uitnodigen en spreek af wie dit gaat regelen.

Tips

 • Als jullie een eigen kerkgebouw hebben en juist in de buurt van het gebouw actief willen worden en je nodigt een buurtwerker of wijkagent uit, is dit ook interessant voor andere mensen en kringen uit de kerk. Organiseer dan volgende keer een kerk-brede ontmoeting. Dit kan natuurlijk ook online als dat nodig is.
 • Als je niet goed weet wat je kunt doen met de relaties waar je aan wil werken, neem dan het lijstje van activiteiten uit thema 3 erbij en laat je inspireren.
 • Verdieping bij dit thema: K

Fase 3. Wat?

In deze fase ga je de richting bepalen. Je gaat een analyse maken van de dingen die je om je heen ziet. Wat kunnen jullie samen gaan doen? Je gaat samen een plan maken en verder met relaties leggen.

Thema 9: In gesprek Wat gebeurt er in jouw buurt?

Je bent aangekomen in de volgende fase. Je gaat nu echt richting bepalen, de buurt in kaart brengen en nadenken over wat je met elkaar zou willen doen. Waar gaat jullie hart sneller van kloppen? Wat is haalbaar om te doen?

Doel

Deze sessie ga je (nog meer) ontdekken wat speelt in jouw buurt, is er iemand op bezoek en leer je daardoor door de ogen van een ander naar je buurt te kijken. Hierdoor ontdek je mogelijkheden en kansen.

Starter

Lees het verhaaltje ‘Kiezen’ van Toon Tellegen voor. Neem een korte tijd om stil te staan bij datgene wat het verhaaltje vertelt: voor wie of wat kies jij?

Komende tijd zullen jullie vaak praten over wat wel en wat niet te doen en daarom is het belangrijk om goed na te denken wat je belangrijkste motivaties zijn. Kiezen voor de mens, voor relaties is essentieel. Dat deed Jezus ook altijd; waar Hij ook was, wat Hij ook deed.

Inspiratie

Praat elkaar eerst bij over de afgelopen twee weken: is het gelukt om met (nieuwe) mensen in contact te komen?

In gesprek

De persoon die jullie hebben uitgenodigd, vertelt eerst zelf over zijn/haar werk en inschatting van de wijk. Daarna is er ruim de gelegenheid om met deze persoon in gesprek te gaan.

Stel zoveel mogelijk vragen en wees kwetsbaar; laat de persoon ook maar vertellen wat hij/zij ziet in de kerk (of hij/zij nu christen is of niet) en waar jullie als christen een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Voorbeelden voor vragen kun je hier vinden.

Informatie verzamelen

De volgende keer voeg je alle informatie bij elkaar om te ontdekken wat er speelt in je buurt. Je hebt al foto’s gemaakt, nagedacht, je kent mensen en je hebt nu met iemand gesproken die werkt in je buurt.

Het risico is dat je te snel invult wat er bij mensen achter de voordeur speelt. Daarom is het belangrijk om goed naar mensen te luisteren, zodat je betrokkenheid een positieve uitwerking heeft.

 1. Informatie uit statistieken.

Bespreek met elkaar waar informatie beschikbaar is over jullie buurt. Bijvoorbeeld statistieken over: Drugs en alcohol, criminaliteitscijfers, tienerzwangerschappen, bevolkingssamenstelling, aantal schoolverlaters, dakloosheid, armoede en kinderen, etc.

 1. Informatie uit interviews.

De bedoeling is dat iedereen bij twee mensen een interview afneemt. Hier vind je een voorbeeld van een vragenlijst. Bespreek met elkaar wat hiervoor nodig is, zodat iedereen de volgende keer ook daadwerkelijk twee interviews mee kan nemen.

 1. Informatie over activiteiten in de buurt.

De bedoeling is om alle activiteiten in kaart te brengen die al in de buurt of wijk gebeuren. Denk hierbij onder andere aan: Buurtcentra, activiteiten van (andere) kerken, activiteiten georganiseerd door andere religies, maandelijks/jaarlijks terugkerende evenementen, welzijnsorganisaties, buurtactiviteiten. De lijst is natuurlijk onuitputtelijk. Een voorbeeld om anders te denken dan standaard is gevangenenzorg. Is er bij jullie in de buurt een detentiecentrum? Of zou je iets willen betekenen voor familieleden van gedetineerden? Kijk op de pagina Verdieping bij het thema Q Actie in de buurt: gevangenenzorg voor meer informatie hoe je dit kunt vormgeven.

Opdracht

Bespreek met elkaar wie welke activiteit uitvoert. Is het mogelijk dat iedereen in ieder geval bij één iemand een interview afneemt?

Tips

Als de groep ervoor openstaat zou je met elkaar een echt actieplan kunnen samenstellen. Denk dan komende tijd na over de volgende vragen:

 • Op welke geografische plek of met welke groep mensen wil je actief zijn? Welke activiteiten passen daar op dit moment bij?
 • Hoe ga je mensen uit de omgeving of uit de doelgroep betrekken?
 • Hoe kun je dit plan waarmaken in je agenda? Wat is de eerste stap?

Het is belangrijk dat als je als kerk gezamenlijk dit traject doorloopt (iedere kring die meedoet doorloopt het proces), je met elkaar goed afspreekt en van elkaar leert. Overleg tussendoor met elkaar, neem contact op met de contactpersoon van de gemeente om met elkaar af te stemmen.

 • Verdieping bij dit thema: Q, J, M
Thema 10: Hoe ziet mijn buurt eruit? Je brengt je buurt in kaart

Doel

Aan het einde van deze sessie heb je inzicht in jouw buurt, wat waar speelt en waar knelpunten zijn.

Nodig

Flipovervellen, post-its en pennen

Starter

Wat raakte jou in het gesprek met de wijkdeskundige het meest? Of wat had je niet verwacht? Waar ging je hart sneller van kloppen; waar werd je blij van en waarvan juist verdrietig?

Inspiratie

Lees het verhaal van de zieke vrouw voor.

 • Op welke manieren was deze vrouw buitengesloten in haar eigen gemeenschap? Wie denk jij dat er in jouw eigen buurt is buitengesloten?
 • Wat was de diepste behoefte die Jezus bij deze vrouw zag? Als je dat doortrekt, wat zijn de diepste behoeften van de mensen om jou heen?
 • De vrouw nam initiatief, in wanhoop en geloof; en Jezus reageerde. Hoe kunnen wij de mensen in onze omgeving helpen initiatief te nemen om hun situatie te veranderen?

De mensen die het meest gemarginaliseerd zijn komen niet automatisch om hulp vragen. Soms moet je diep graven voor er een vraag komt. Maar dit verhaal laat ons zien dat Jezus, in een wereld van enorme problemen, zorg draagt voor de individuele mens. De vrouw hoefde zich alleen maar uit te strekken –hij antwoordde. Hij schatte haar op waarde, hij genas haar en kwam aan haar diepste noden tegemoet. Hij doet vandaag hetzelfde voor ons.

Als we kijken naar alle noden om ons heen, kunnen die ons overweldigen en kunnen we ons schuldig voelen over wat we allemaal niet doen. Jezus genas de vrouw – maar hij genas niet iedereen. Wat we ook kiezen om voor anderen te doen, het is belangrijk, het draagt bij aan het overbruggen van een kloof, het is zoals Jezus deed.

Opdracht

Met deze activiteit maak je zichtbaar hoe de buurt eruitziet en bepaal je welke onderwerpen verder uitgewerkt kunnen worden. Verder helpt deze werkvorm om na te denken over het potentieel en de mogelijkheden van de buurt en buurtbewoners om zelf problemen op te lossen.

Deze activiteit focust op de buurt, maar je zou het ook voor een andere omgeving kunnen invullen.

 • Zet een paar grote tafels tegen elkaar en plak 4 tot 6 vellen flipoverpapier aan elkaar, zodat er een kaart op getekend kan worden. Markeer op de kaart de belangrijkste straten, rivieren en spoorwegen.
 • Markeer op de kaart belangrijke gebouwen, zoals winkelcentra, kerken, cafés, clubs, etc.
 • Zorg dat je drie kleuren post-its hebt. Gebruik één kleur voor de verschillende behoeftes die je hebt ontdekt, een andere kleur voor de activiteiten en weer een andere kleur voor de mogelijkheden die in de wijk aanwezig zijn.
 • Bespreek en markeer op de kaart de belangrijkste noden en kwesties die spelen in de buurt. Maak daarbij gebruik van de informatie die je hebt verzameld.
 • Bespreek en markeer op de kaart alle activiteiten die al georganiseerd worden.
 • Bespreek en markeer op de kaart alle potenties (of welke je als de belangrijkste ziet) die jullie zien om problematiek aan te pakken.
 • Markeer op de kaart wat de kracht is van jullie buurt.
 • Bespreek met elkaar welke nood je het meest urgent vindt en plak een urgentie post-it bij de meest urgente problemen in een vierde kleur.

Bespreek tot slot met elkaar hoe je contacten verlopen in de buurt door de opdrachten die je de afgelopen tijd hebt uitgevoerd. Is er meer relatie ontstaan? Zijn er contacten gekomen die je kunt uitnodigen om aan te haken bij jullie proces zodat je écht mét de buurt bent in plaats van voor de buurt? Bespreek of en hoe dit zou kunnen werken.

Tips

 • Als je deze sessie online doet, kun je via het whiteboard in Zoom tekenen en post-its plakken.
 • Als jullie als kerk besloten hebben om actief te zijn in de buurt, dan kun je deze actie het best ook gezamenlijk, dus als gehele kerk, uitvoeren.
 • Verdieping bij dit thema: P
Thema 11: Wat heb je ontdekt? Analyseren en plannen

Doel

Je gaat met elkaar ordenen, analyseren en keuzes maken. Aan het einde heb je een paar concrete onderwerpen waar jullie je als groep over zullen buigen.

Nodig

Starter

Lees het verhaaltje van Toon Tellegen over hulp geven waar dit eigenlijk niet nodig is. Hou met elkaar goed voor ogen dat het niet nodig is om zonder (hulp)vraag antwoorden te geven. Bovendien is het ook belangrijk om met elkaar de afweging te maken waarom wie wat waar doet.

Inspiratie

Voer met elkaar Lectio Divina uit. Dit is een complentatieve manier van de Bijbel lezen. Dit werd vaak in kloosters toegepast, maar is een vorm die tegenwoordig populair is in veel kringen.

Het gaat erom dat je je écht aan de opdracht houdt: wees stil als dit er staat en spreek ook niet meer dan dat ene woord of die ene zin. Uitgebreid erover doorpraten kan na afloop.

Opdracht

Het doel van deze activiteit is om structuur aan te brengen in alle informatie die je hebt verzameld. Tijdens dit thema help je elkaar om na te denken over de behoeften van de buurt.

 • Benoem maximaal zes categorieën van problematiek die je hebt ontdekt. Schrijf deze op een stuk papier en hang die op in de ruimte (of gebruik het whiteboard in Zoom)
 • Verdeel de groep in tweetallen en schrijf per tweetal post-its bij een categorie met de informatie die je hebt verzameld (of later ieder erbij schrijven als je het online doet).
 • Bespreek met elkaar wat je hebt ontdekt.
 • Laat de deelnemers stickers plakken bij het probleem dat ze het liefst als eerste willen aanpakken.
 • Bespreek met elkaar de uitkomst, benoem prioriteiten en houdt het resultaat aan tegen het plan van aanpak wat je als groep aan het begin hebt geformuleerd (zie de tips in thema 9).
 • Bepaal met welke actie jullie als eerste willen starten en maak een duidelijke omschrijving, maak hem SMART.
 • Bespreek met elkaar of je deze actie met jullie groep uitvoert of dat je er anderen bij betrekt. Bedenk voor beide opties de voor- en nadelen, weeg deze tegen elkaar af en neem dan een beslissing.
 • Bespreek daarvoor de bijgevoegde tekening van de luchtballon en maak een plan.

Tips

 • Bespreek goed met elkaar wat er al gebeurt in de wijk en hou dit scherp voor ogen: misschien is het veel krachtiger om ergens met elkaar bij aan te haken dat je weer iets nieuws start.
 • Al met al zal je door de weken heen aardig wat informatie hebben gevonden en ontdekt. Zorg dat je alle informatie goed opslaat en beschikbaar hebt, zodat je later hier uit kunt putten.
 • Is er een mogelijkheid om in de kerk te delen wat jullie hebben ontdekt en wat jullie van plan zijn? Misschien raken mensen betrokken omdat het inspirerend werkt.
 • Verdieping bij dit thema: N

Fase 4. Waar?

In deze fase bepaal je de acties. Je komt samen in actie in en met de buurt. Je gaat doelen bepalen, deze concreet en uitvoerbaar maken, ze inplannen én uitvoeren.

Thema 12: Het avontuur gaat beginnen Met beide benen in de buurt

Je bent in de vierde, meest actieve fase beland. Jullie hebben met elkaar al veel gepraat, opgetrokken en zelfs al een doel geformuleerd. Komende weken ga je aan de slag met dat doel. De thema’s die in dit blok aan bod komen zijn bedoeld als inspiratie, rustmoment en reflectie tussendoor: om te polsen hoe het gaat en wat het met je doet. Deze hoef je dus niet allemaal uit te voeren als dit niet nodig is. Zorg wel dat je contact houdt en elkaar regelmatig spreekt om de voortgang in de gaten te houden.

Doel

Dit moment is bedoeld om elkaar in rust te ontmoeten en de komende tijd in gebed voor God te brengen.

Starter

Klik naar de pagina van het zwembad. Bekijk met elkaar de tekeningen van het zwembad en bespreek waar je in het proces staat. Moedig aan om eerlijk en open te delen.

Inspiratie

Lees Markus 6: 45-56.

Dit verhaal gaat over het nemen van risico’s in het vertrouwen op God dat Hij ons helpt om de uitdagingen die we tegen komen aan te kunnen.

Focus op de wind:

 1. Welke aspecten van dit hele proces maken je angstig, net als de discipelen in de boot?
 2. Welke stap kun jij nemen om je angst te overwinnen?
 3. Welke ervaringen heb je zelf dat God je hielp in riskante situaties?

Lopen op het water:

 1. Hoe hebben uitdagingen uit het verleden je geestelijk doen groeien?
 2. Waarin kan en wil je groeien als het gaat om de uitdagingen die je voor je ziet?

Focus op Jezus:

 1. Welke dingen helpen jou om “uit de boot te stappen”?
 2. Waarin kun je elkaar bemoedigen?

Gebed

Besteed minimaal een half uur aan gebed, om rust te nemen en je voor te bereiden op komende tijd. Hieronder vind je een aantal voorbeelden, maar voel je vrij om het anders in te vullen.

Wees je bewust van de aanwezigheid van de Heer. Je kunt dit zichtbaar maken door een extra stoel bij te schuiven of door een kaars aan te steken.

5 minuten: Popcorn gebed. Tijdens het popcorn gebed spreek je naar God uit in één woord wie Hij is of wat je van Hem hebt ontdekt. Iedereen mag zoveel woorden noemen als je wilt.

10 minuten: De Bijbel bidden. Neem een bijbelgedeelte, bijvoorbeeld Jesaja 61 of Psalm 10. Om de beurt leest iemand een vers en spreekt daarbij een gebed uit.

5 minuten: Stilte. Laat God in de stilte spreken, in het besef dat Hij aanwezig is en wil spreken.

10 minuten: Voorbede. Iedereen bidt voor een doelgroep of een specifieke plek in de wijk.

10 minuten: Deel met elkaar naar aanleiding van de gebedstijd wat je het meest raakte of het meest bij je in gedachten kwam. Vraag iemand om alle opmerkingen op te schrijven.

Opdracht

Bespreek met elkaar hoe je het doel van de vorige keer (wat je al SMART hebt geformuleerd) wilt bereiken, maak een concreet plan, hang er een tijd aan en maak hierover afspraken voor de komende tijd.

Kijk waar je met andere kringen kunt optrekken, werk met elkaar samen.

Tip

 • Verdieping bij dit thema AC: hebben jullie het milieu, verduurzaming in de plannen  meegenomen? Zo niet laat je dan door deze video inspireren!
Thema 13: Samen optrekken Luister je of vul je in?

Terwijl jullie bezig zijn met de projecten of de actie is het goed om elkaar af en toe te spreken en te horen hoe het gaat. Neem daar de tijd voor. Daarnaast kun je een stuk inspiratie opdoen en voor elkaar bidden.

Doel

Dit thema gaat over invullen voor de ander wat hij of zij nodig heeft zonder dit eerst af te stemmen met de betrokkene zelf. Je wordt aangemoedigd om goed te luisteren.

Starter

De schommel

Er was eens een groep kinderen aan het spelen in het park. Ze hadden wat stokken en een oude bal, maar ze zeiden vaak tegen elkaar dat ze een echte schommel zo gaaf zouden vinden. En zoals alle kinderen doen als ze ergens behoefte aan hebben, gingen ook deze kinderen naar hun ouders en vroegen om een schommel. De ouders stapten naar de lokale autoriteiten, vroegen om een schommel en kregen een lijst met indrukwekkende en ingewikkelde aanbevelingen. De kinderen konden niets met deze aanbevelingen en ze snapten er niets van.

De lokale autoriteiten zochten het een niveau hoger om uitleg te geven en stapten daarom naar de Regionale Schommel Adviesraad. Ook deze raad kwam met een lijst van aanbevelingen en aandachtspunten, maar weer konden de kinderen hier helemaal niets mee.

Omdat het probleem nog steeds niet opgelost kon worden, werd het probleem nog een niveau hoger belegd, de Nationale Raad voor Schommels, Gezondheid en Veiligheid (de NRSGV) werd ingeschakeld. Deze indrukwekkende en statige mensen bogen zich in hun wijsheid over deze kwestie en kwamen met geheel nieuwe inzichten. Maar ook dit was niet het antwoord waar de kinderen iets mee konden.

De NRSGV verwees de kinderen toen maar door naar de Uitvoerende Schommelcommissie van de Europese Unie. Zij zouden uitkomst moeten kunnen bieden… Maar helaas, ook dit maakte geen indruk op de kinderen!

Uiteindelijk bracht een delegatie van al de bovengenoemde instanties een bezoekje aan het dorp en vroegen de kinderen ten einde raad:

‘Wat is nou jullie wens? Wat zouden jullie willen hebben?’

Daar hadden de kinderen wel een antwoord op en ze maakten met elkaar een schets van de schommel die zij in hun hoofd hadden: klik hier voor de tekening

 • Waarom doen wij vaak moeilijk terwijl het makkelijk kan?
 • Waarom vullen wij vaak de antwoorden in, terwijl we de vraag nog niet eens gesteld hebben?

Dit verhaal is een illustratie die gebruikt werd door Oxfam in Zimbabwe.

Inspiratie

Lees met elkaar het verhaal van Bartimeüs. Het verhaal is geparafraseerd, de tekst is te lezen in Marcus 10:46-52.

Praat met elkaar door over het verhaal en trek hierbij de vergelijking met wat er gebeurt als je iemand leert kennen en die in jullie groep terecht komt. Hoe kijk je naar deze persoon? Denk er ook over na in welk opzicht jijzelf een Bartimeüs bent.

Opdracht

Bespreek met elkaar de voortgang van het traject of doel wat jullie hadden gesteld.

 • Wat gaat goed? Waar is verbetering nodig? Hoe zit het met de tijdsinspanning en wat zijn de verwachtingen? Is het al tijd om te evalueren, of heeft het nog tijd nodig?

Maak een afspraak voor een vervolgmoment en spreek af wat in tussentijd gedaan wordt.

Tip

 • Als tijdens het bespreken van de voortgang van de acties duidelijk wordt dat een echte evaluatie nodig is, maak dan een afspraak hiervoor. Vraag iedereen om iets mee te nemen wat voor hem of haar kenmerkend is voor dit traject of deze specifieke actie.
 • Verdieping bij dit thema: R

Fase 5. Wauw!

In deze fase ga je vooral een feestje vieren en genieten van wat je hebt bereikt met elkaar. Je denkt na over wat goed ging, wat verbeterd kan worden en waar je met elkaar mee door wilt gaan.

Thema 14: Wat hebben we geleerd? Evaluatie

Wauw! Je bent in de laatste fase van dit traject beland. Supergaaf dat jullie zo ver zijn gekomen. In deze fase gaan jullie met elkaar evalueren en bedenken hoe je van dit traject een on-going proces kunt maken.

Doel

Evaluatie van de eerste actie(s) die jullie hebben uitgevoerd. Aan het einde weet je waar je staat en hoe je verder wilt gaan.

Nodig

 • Flipover, stiften
 • Iets extra’s bij de koffie of borrel

Starter

Tijdens een van de eerste sessies heeft iedereen zijn of haar verwachting en hoop omschreven in twee woorden. Laat iedereen dit erbij pakken (als het goed is staat het in het notitieboek of heb je dit zelf genoteerd) en bespreek of de verwachtingen zijn uitgekomen.

Lees met elkaar Psalm 150 en neem de tijd om God te danken voor de mooie belevenissen van afgelopen periode. Focus je op dankbaarheid. Spreek alleen dankgebeden uit en probeer niet te vervallen in vragen stellen.

Inspiratie

Als het goed is, heeft iedereen iets meegenomen wat voor hem of haar kenmerkend is voor de afgelopen periode of voor een specifieke actie die jullie hebben gedaan.

Laat deze dingen aan elkaar zien, laat de ander raden waarom datgene kenmerkend is en deel hier kort iets over. Let op de tijd, hou het kort en krachtig.

Schrijf op vier flipovervellen onderstaande opmerkingen of vragen:

 • Welke thema of inspiratie is je het meest bijgebleven?
 • Hoe is je kijk op armoede, samenleving, kerk en je eigen rol veranderd?
 • Wat zijn tops of tips voor de actie(s) die jullie hebben uitgevoerd?
 • Wat zou een logische volgende stap zijn?

Bespreek de uitkomsten met elkaar.

Opdracht

Laat iedereen nadenken over het vervolgtraject. Ga je met elkaar verder? Dit betekent dat je de vier fases Waarom, Wie, Wat, Waar weer gaat doorlopen. Natuurlijk kan dit sneller dan tijdens het eerste traject, het gaat erom dat je elkaar opnieuw de juiste vragen stelt: Wat betekent dit voor mijn agenda? Hoe is de buurt veranderd? Welke contacten zijn er? Waar kunnen we nu aansluiten? Welke noden zien we nog meer? Wat is de rol van de kerk in zijn geheel in deze acties?

Maak met de mensen die verder willen gaan een nieuwe afspraak.

Tips

Mochten er dingen uit de evaluatie komen die interessant zijn, een verbetering geven of gewoon handige tips zijn, laat het ons weten! Vul het contactformulier in, dan passen wij het materiaal aan.

Als er mooie dingen gebeuren in jouw buurt, als er herstel plaatsvindt op het gebied van relaties, mensen veranderen, noem maar op, dan vinden we het heel gaaf om dat te horen! Met deze verhalen kunnen jullie anderen inspireren. Zou je het ons willen laten weten als je verhalen te delen hebt? Dit kan ook via het contactformulier.

Verdieping bij dit thema B

Thema 15: Hoe nu verder? Een doorgaand proces

Als je bij dit laatste thema aan bent gekomen met je groep, betekent dit eigenlijk dat je besloten hebt om met elkaar verder te gaan! Supergaaf. Tijdens dit thema ga je met elkaar het proces doorspreken.

Doel

Ook dit thema is meer bedoeld om elkaar te bemoedigen om vol te houden en verder te gaan, dan om nieuwe dingen te leren.

Starter

Bekijk met elkaar de video over Sandra. Haar leven veranderde op een goede dag toen ze een kerk binnenliep.

Wat vind je van de woorden van het lied ‘Wij blijven geloven’? Kun je dat beamen? Denk je dat jullie kerk ook zo’n rol kan spelen of speelde in het leven van mensen? Wat heb je daar afgelopen periode in beleefd?

Inspiratie

Lees het gesprek tussen de journalist en de weduwe. Verdeel de twee rollen.

Bespreek met elkaar de verschillende stappen die genomen worden en bespreek wat je daarvan in je eigen leven kan toepassen.

 • Hulpvraag stellen: De vrouw vraagt om hulp.
 • Mogelijkheden zien: Ze wordt uitgedaagd om te kijken naar wat ze wél heeft. De profeet maakt geen verwijt dat ze nog veel meer mogelijkheden in haar leven heeft (ze heeft kinderen, een huis, een netwerk) maar biedt haar de mogelijkheid om aan de slag te gaan met wat ze heeft en zelf ziet zitten.
 • Netwerk inschakelen: Ze moet haar netwerk inschakelen voor hulp en mogelijkheden, om zoveel mogelijk kruiken te verzamelen.
 • Wonder gebeurt intern: Ze gaat met haar geliefden, in haar eigen omgeving aan de slag. Hier gebeurt het wonder.
 • Uitdelen: Haar schulden zijn weg en ze heeft weer een bestaan.

Opdracht

Bespreek vervolgens met elkaar het doorgaande proces. Kost dit blijvende energie, of is het uiteindelijk ‘a way of life’? Hoe het verder gaat is natuurlijk ook afhankelijk van hoe het verder gaat met jullie kerk in zijn geheel.

Neem contact op met de contactpersoon uit jullie gemeente om te horen hoe het gehele proces verder gaat.

Maak een afspraak om volgende keer weer de eerste stap van het proces te gaan zetten: met wie ga je aan de slag? Doorloop de thema’s, pik er de facetten uit waar je mee aan de slag wilt of waar je met elkaar over na moet denken. Laat de rest rusten.

Let op! Misschien zijn jullie al direct zover om de informatie uit thema 11 erbij te halen, een nieuw doel te stellen en hiervoor de luchtballon weer in te vullen! Doe dit dan en ga ervoor! Succes!

Tip:

Je hebt door dit hele proces een goed beeld gekregen wat en hoe jouw buurt in elkaar zit. Om hier echt een goede analyse over te kunnen maken, zou je voor jezelf de probleemboom kunnen invullen. Verdieping bij dit thema: U

Hoe ga je verder?

Gefeliciteerd!

Wat super dat je samen met jouw kerk en kring actief betrokken bent geraakt bij de groei en bloei van de buurt. Je hebt de vijf stappen doorlopen en misschien denk je wel: Wat nu? Is het nu klaar? In de laatste fase heb je al gelezen en besproken hoe je het proces op gang kunt houden en er een doorgaand geheel van kunt maken. Dit vergt natuurlijk tijd, onderhoud, visie en misschien ook wel geld.

Mocht je vastlopen of vragen hebben hoe je dit op de lange termijn vol kunt houden, hoe je het geheel een stap verder brengt of professioneler kunt maken: vul dan het vragenformulier in, dan nemen we contact met je op. We gaan met je in gesprek over hoe je het geheel verder kunt brengen. Ook brengen we je graag in contact met andere kerken die draaien en die misschien al een paar stappen verder zijn en jou kunnen inspireren of uitdagen.

Inspiratie