Met beide benen in de buurt:

Groepen

Als groep aan de slag in de buurt

Welkom!

Wat mooi dat jij met jouw vrienden, kring of straat actief betrokken wil raken bij de groei en bloei in jouw buurt. Hieronder is de reis die je met elkaar gaat afleggen in vijf fases beschreven. Iedere fase bestaat uit een aantal thema’s: momenten om met elkaar na te denken, te delen en plannen te maken voor jouw buurt. Aan het einde ga je met elkaar evalueren en bedenken hoe en of je verder gaat. Het totale proces duurt zolang je zelf wil: afhankelijk van de frequentie en tijd die jullie afspreken. Maar reken op in ieder geval een half jaar, dit is de tijd die je minimaal nodig hebt om het proces zijn werk te laten doen.

Let op: Hieronder zijn de thema’s weergegeven. Bij iedere fase is één uitgewerkt thema te lezen. De rest kun je inzien als je aangemeld bent voor het traject.

Aanmelden voor het traject met beide benen in de buurt

Fase 1. Waarom?

Waarom wil jij met je beide benen in de buurt aanwezig zijn? Wat is je motivatie en met wie zou je dit proces willen oppakken? Tijdens deze fase vorm je een groep en doe je het voorwerk om uiteindelijk op een duurzame, blijvende en ontspannen manier het proces op gang te brengen én te houden.

Thema 1: Waarom zou je dit proces instappen? Persoonlijke voorbereiding

Dit eerste thema is voor jouzelf bedoeld. Om na te denken en voorbereidend bezig te zijn met het hele proces, zodat je goed weet waar je aan begint en je het ook vol kunt houden. Heel veel zegen toegewenst en onthoud: als je vastloopt, schroom niet om via het contactformulier vragen te stellen.

Doel

Je ontdekt met wie je dit proces gaat doen, je neemt tijd voor bezinning en nadenken. Een start vanuit rust.

Nodig

Notitieboek (fysiek of online) waar je gemakkelijk je gedachten en ontdekkingen in kunt noteren. Je zult het bij iedere sessie nodig hebben.

Starter

Lees de blog over Susanna Wesley.

Zij nam zich als tiener voor om net zoveel tijd te besteden aan leuke dingen als aan God. Ze hield zich aan dit voornemen en dit had een grote uitwerking en impact op haar leven! Waarom zien we onze voornemens vaak voortijdig sneuvelen?

Susanna besteedde iedere dag tijd met God, ook al was ze ontzettend druk en was haar leven vol. Ze koos voor haar belangrijkste prioriteit. Wat is jouw belangrijkste prioriteit? Lukt het jou om vast te houden aan wat je echt belangrijk vindt?

Inspiratie

Vaak beginnen we enthousiast aan een nieuw programma, studie, voornemen of plan, maar haken na een tijdje toch weer af. Hoe kunnen we op een ontspannen manier volhouden? Geef voor jezelf antwoord op onderstaande vragen.

 • Wat heb je nodig om niet alleen met dit programma te beginnen, maar om het ook af te maken? Neem de tijd om hierover na te denken en benoem minstens drie dingen.
 • Bedenk hoe je deze drie dingen kunt regelen en zet het in gang.
 • Wat zijn je verwachtingen? Wanneer is het traject een succes? Wees hierin realistisch en leg de lat niet te hoog. Schrijf alles op en lees na een week nog een keer door wat je hebt opgeschreven .

Opdracht

Neem nu de tijd om te bidden voor onderstaande onderwerpen:

 • Met wie wil je dit proces uitvoeren?

Je kunt dit hele proces niet alleen doorwerken, dan mist het zijn doel. Misschien heb je al mensen op het oog of heb je zelfs al afspraken gemaakt met elkaar. Bid dan voor deze mensen en het proces. Vraag om wijsheid en leiding. Als je nog geen mensen hebt, begin dan dit proces met gebed en hou dit vol!

 • Hoeveel tijd wil je komende maanden aan het proces besteden?

Denk biddend na over je agenda, je mogelijkheden en de hoeveel tijd die je tot je beschikking hebt. Leg de lat niet te hoog voor je, beter bewust een paar uur minder dan gefrustreerd raken omdat het niet lukt.

Blok in je agenda voor de komende weken momenten om met dit proces bezig te zijn en plan -als je al een paar mensen hebt met wie je het proces wil gaan doorlopen- de eerste meeting.

Tips

 • Onthoud bij alles wat je doet, dat het gaat om het proces en niet om perfecte meetings. Probeer daarom altijd de grote lijn in de gaten te houden.
 • Vraag mensen die dicht bij je staan om met je mee te bidden voor dit proces. Vraag hen om je eraan te herinneren hoe het gaat en om te blijven bidden.
 • Maak een WhatsApp groep aan van de groep waarmee je dit proces gaat bewandelen, zodat je gemakkelijk kunt communiceren.
Thema 2: Met wie ga je de buurt in? Kennismaken en inspiratie

Als je graag met het materiaal aan de slag zou willen gaan, meld je dan aan, dan ontvang je een inlog zodat je de rest van het materiaal kunt gebruiken.

Thema 3: Waarom gaan we aan de slag? Gods plan met de wereld

Als je graag met het materiaal aan de slag zou willen gaan, meld je dan aan, dan ontvang je een inlog zodat je de rest van het materiaal kunt gebruiken.

Thema 4: Gods werkwijze Een verhaal over een vrouw

Als je graag met het materiaal aan de slag zou willen gaan, meld je dan aan, dan ontvang je een inlog zodat je de rest van het materiaal kunt gebruiken.

Fase 2. Wie?

In deze fase ga je het fundament leggen: je gaat ontdekken en vieren wie jullie zijn, welke talenten en mogelijkheden jullie met elkaar hebben. Maar ook hoe je buurt is opgebouwd, wat al aanwezig is, informatie verzamelen en je begint met het leggen van relaties.

Thema 5: Fundament leggen Onze rol in Gods plan

Je bent in de fase 2 aangekomen. Nu ga je echt het fundament leggen: ontdekken wie jullie als groep zijn en hoe de buurt in elkaar zit. Voordat je daarover nadenkt is het echter belangrijk te weten dat God in Jezus degene is die de bodem onder je voeten geeft en jou draagt.

Doel

Je ontdekt met elkaar dat niet jullie eindverantwoordelijk zijn, maar dat God dat is. Je mag je best doen, maar Hij geeft groei en bloei.

Nodig

Hou allemaal een rood en groen voorwerp bij de hand.

Vier grote vellen papier met stiften of ieder maakt in zijn eigen notitieboek aantekeningen (online versie).

Starter

Deel kort met elkaar of het bidden voor de drie personen die eenieder had opgeschreven lukt. Bespreek met elkaar wat lastig is, bemoedig elkaar en vier als er mooie dingen zijn. Bid en dank met elkaar voor dit mooie proces.

Vraag iedereen van te voren een rood en een groen voorwerp onder handbereik te houden. Vervolgens lees je een stelling voor en kan iedereen door middel van het voorwerp laten zien of ze voor (groen) of tegen (rood) zijn.

 • Mannen zijn betere koks dan vrouwen.
 • Voetballers verdienen veel te veel en geven niets terug aan de samenleving.
 • Mensen kunnen altijd zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun geestelijke/emotionele/professionele groei.
 • Als een actie niet het gewenste resultaat oplevert, moet je er mee stoppen.

Praat over de stellingen door:

Heb je last van vooroordelen (denk nog even aan het verhaal van vorige keer van de Samaritaanse vrouw)? Hoe kijk je aan tegen verantwoordelijkheid dragen? Ben je altijd verantwoordelijk? Hoe resultaatgericht zijn jullie, ben jij? In de gelijkenissen die besproken worden, gaat het ook over verantwoordelijkheden en resultaten.

Inspiratie

Lees met elkaar Mattheüs 13 vers 24 tot en met 33 en vers 47 en 48. Er staan vier gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Schrijf per gelijkenis op wat het resultaat is en schrijf erbij wat het resultaat heeft veroorzaakt.

 • 24-30 Onkruid verbrand/ oogst binnengehaald → instructie van de zaaier om samen te laten opgroeien/ oogsten als Hij het zegt
 • 31-32 Enorme boom → zaad meenemen en zaaien
 • 33 Gedesemd brood → mengen
 • 47-48 Goede vis in kuipen/ slechte vis weg → sleepnet uitgooien en binnenhalen/ selecteren van de vangst

Schrijf nu op wat de mensen in elke gelijkenis doen en hoe dat in verhouding staat tot het resultaat. Bespreek dit en praat verder over onderstaande vragen.

Wat doet het met je om te weten dat God verantwoordelijk is voor het resultaat? Wat roept het bij jou op dat hij jou wil gebruiken om tot dat resultaat te komen? Wat leer je hiervan als groep? Bij welke gelijkenis voel jij je het meest thuis en waarom?

Opdracht

Bespreek met elkaar of het lukt om met Stichting Present aan de slag te gaan. Is dit haalbaar? Wanneer en hoe?

Maak vervolgens in tweetallen de komende tijd een wandeling door je woonwijk. Zie je God ergens aan het werk? Probeer drie dingen te benoemen. Kijk ook om je heen en schrijf alles op wat je tegenkomt over armoede, onrecht en gebrokenheid en bid er al wandelende voor.

Tips

Zou je meer fundament willen leggen en is er behoefte aan verdieping? Kijk dan bij de achtergrond informatie bij de thema’s. Let op! De nummering van deze thema’s zijn anders dan die op deze pagina.

Thema 6: Heb je wel tijd? Je tijd en agenda loslaten

Als je graag met het materiaal aan de slag zou willen gaan, meld je dan aan, dan ontvang je een inlog zodat je de rest van het materiaal kunt gebruiken.

Thema 7: Over invloed hebben in onze omgeving Hoop en herstel in de wereld

Als je graag met het materiaal aan de slag zou willen gaan, meld je dan aan, dan ontvang je een inlog zodat je de rest van het materiaal kunt gebruiken.

Thema 8: Vieren we je bent Ontdek wat je hebt gekregen

Als je graag met het materiaal aan de slag zou willen gaan, meld je dan aan, dan ontvang je een inlog zodat je de rest van het materiaal kunt gebruiken.

Fase 3. Wat?

In deze fase ga je de richting bepalen. Je gaat een analyse maken van de dingen die je om je heen ziet. Wat zouden jullie samen kunnen gaan doen? Je gaat samen een plan maken en verder met relaties leggen.

Thema 9: In gesprek Wat gebeurt er in jouw buurt?

Je bent aangekomen in de volgende fase. Je gaat nu echt richting bepalen, de buurt in kaart brengen en nadenken over wat je met elkaar zou willen doen. Waar gaat jullie hart sneller van kloppen? Wat is haalbaar om te doen?

Doel

Deze sessie ga je (nog) meer ontdekken wat speelt in jouw buurt, is er iemand op bezoek en leer je daardoor door de ogen van iemand anders naar je buurt te kijken. Hierdoor ontdek je mogelijkheden en kansen.

Starter

Lees het verhaaltje van Toon Tellegen ‘Kiezen’ voor. Neem een korte tijd om stil te staan bij datgene wat het verhaaltje vertelt: voor wie of wat kies jij?

Komende tijd zullen jullie vaak praten over wat wel en wat niet te doen en daarom is het belangrijk om goed na te denken wat je belangrijkste motivaties zijn. Kiezen voor de mens, voor relaties is essentieel. Dat deed Jezus ook altijd; waar Hij ook was, wat Hij ook deed.

Inspiratie

Praat elkaar eerst bij over de afgelopen twee weken: is het gelukt om met (nieuwe) mensen in contact te komen?

In gesprek

De persoon die jullie hebben uitgenodigd vertelt eerst zelf over zijn/haar werk en inschatting van de wijk. Daarna is er ruim de gelegenheid om met deze persoon in gesprek te gaan.

Stel zoveel mogelijk vragen en wees kwetsbaar; laat de persoon ook maar vertellen wat hij/zij ziet in de kerk (of hij/zij nu christen is of niet) en waar jullie als christen een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Voorbeelden voor vragen kun je hier vinden.

Informatie verzamelen

De volgende keer voeg je alle informatie bij elkaar om te ontdekken wat er speelt in je buurt. Je hebt al foto’s gemaakt, nagedacht, je kent mensen en je hebt nu met iemand gesproken die werkt in je buurt.

Het risico is dat je te snel invult wat er bij mensen achter de voordeur speelt. Daarom is het belangrijk om goed naar mensen te luisteren, zodat je betrokkenheid iets positiefs bijdraagt.

 1. Informatie uit statistieken.

Bespreek met elkaar waar informatie beschikbaar is over jullie buurt. Bijvoorbeeld statistieken over: Drugs en alcohol, criminaliteitscijfers, tienerzwangerschappen, bevolkingssamenstelling, aantal schoolverlaters, dakloosheid, armoede en kinderen, etc.

 1. Informatie uit interviews.

De bedoeling is dat iedereen bij twee mensen een interview afneemt. Hier vind je een voorbeeld van een vragenlijst. Bespreek met elkaar wat hiervoor nodig is, zodat iedereen de volgende keer ook daadwerkelijk twee interviews mee kan nemen.

 1. Informatie over activiteiten in de buurt.

De bedoeling is om alle activiteiten in kaart te brengen die al in de buurt of wijk gebeuren. Denk hierbij onder andere aan: Buurtcentra, activiteiten van (andere) kerken, activiteiten georganiseerd door andere religies, maandelijks/jaarlijks terugkerende evenementen, welzijnsorganisaties, buurtactiviteiten. De lijst is natuurlijk onuitputtelijk, en een voorbeeld om even anders te denken dan standaard is gevangenenzorg. Is er bij jullie in de buurt een detentiecentrum? Of zou je iets willen betekenen voor familieleden van gedetineerden? Kijk op de pagina Verdieping bij het thema Actie in de buurt: gevangenenzorg voor meer informatie hoe je dit kunt vormgeven.

Opdracht

Bespreek met elkaar wie welke activiteit uitvoert. (Is het mogelijk dat iedereen in ieder geval bij één iemand een interview afneemt?)

Tips

Als de groep ervoor openstaat zou je met elkaar een echt actieplan kunnen samenstellen. Denk dan komende tijd na over de volgende vragen:

 • Op welke geografische plek of met welke groep mensen wil je actief zijn? Welke activiteiten passen daar op dit moment bij?
 • Hoe ga je mensen uit de omgeving of uit de doelgroep betrekken?
 • Hoe kun je dit plan waarmaken in je agenda? Wat is de eerste stap?
Thema 10: Hoe ziet mijn buurt eruit? Je brengt je buurt in kaart

Als je graag met het materiaal aan de slag zou willen gaan, meld je dan aan, dan ontvang je een inlog zodat je de rest van het materiaal kunt gebruiken.

Thema 11: Wat heb je ontdekt? Analyseren en plannen

Als je graag met het materiaal aan de slag zou willen gaan, meld je dan aan, dan ontvang je een inlog zodat je de rest van het materiaal kunt gebruiken.

Fase 4. Waar?

In deze fase ga je de acties bepalen. Je gaat samen in actie komen in en met de buurt. Je gaat doelen bepalen, deze concreet en uitvoerbaar maken en ze inplannen én uitvoeren.

Thema 12: Het avontuur gaat beginnen Met beide benen in de buurt

Je bent in de vierde, meest actieve fase beland. Jullie hebben met elkaar al veel gepraat, opgetrokken en hebben zelfs al een doel geformuleerd. Komende weken ga je aan de slag met dat doel. De thema’s die in dit blok geformuleerd zijn, zijn bedoeld als inspiratie en rustmomenten en reflectie tussendoor: om te polsen hoe het gaat en wat het met je doet. Deze hoef je dus niet allemaal uit te voeren als dit nodig is. Zorg wel dat je contact houdt en elkaar regelmatig spreekt om de voortgang in de gaten te houden.

Doel

Dit moment is bedoeld om elkaar in rust te ontmoeten en de komende tijd in gebed voor God te brengen.

Starter

Klik naar de pagina van het zwembad. Bekijk met elkaar tekeningen van het zwembad en bespreek waar je staat in het proces. Moedig aan om eerlijk en open te delen.

Inspiratie

Lees Markus 6: 45-56.

Dit verhaal gaat over het nemen van risico’s in vertrouwen op God dat Hij ons helpt om de uitdagingen die we tegen komen aan te kunnen.

Focus op de wind:

 1. Welke aspecten van dit hele proces maken je angstig, net als de discipelen in de boot?
 2. Welke stap kun jij nemen om je angst te overwinnen?
 3. Welke ervaringen heb je zelf dat God je hielp in riskante situaties?

Lopen op het water:

 1. Hoe hebben uitdagingen uit het verleden je geestelijk doen groeien?
 2. Waarin kan en wil je groeien als het gaat om de uitdagingen die je voor je ziet?

Focus op Jezus:

 1. Welke dingen helpen jou om “uit de boot te stappen”?
 2. Waarin kun je elkaar bemoedigen?

Gebed

Besteed minimaal een half uur aan gebed, om rust te nemen en je voor te bereiden op komende tijd. Hieronder vind je een aantal voorbeelden, maar voel je vrij om het vrij in te vullen.

Wees je bewust van de aanwezigheid van de Heer. Je kunt dit zichtbaar maken door een extra stoel bij te schuiven of door een kaars aan te steken.

5 minuten: Popcorn gebed. Tijdens het popcorn gebed spreek je naar God uit in één woord wie Hij is of wat je van Hem hebt ontdekt. Iedereen mag zoveel woorden noemen als je wilt.

10 minuten: De bijbel bidden. Neem een bijbelgedeelte, bijvoorbeeld Jesaja 61 of Psalm 10. Om de beurt leest iemand een vers en spreekt daarbij een gebed uit.

5 minuten: Stilte. In de stilte God laten spreken in het besef dat Hij aanwezig is en wil spreken.

10 minuten: Voorbede. Iedereen bidt voor een doelgroep of een specifieke plek in de wijk.

10 minuten: Deel met elkaar naar aanleiding van de gebedstijd wat je het meest raakte of het meest bij je in gedachten kwam. Vraag iemand om alle opmerkingen op te schrijven.

Opdracht

Bespreek met elkaar hoe je het doel van de vorige keer (wat je al SMART hebt geformuleerd) wil gaan bereiken, maak een concreet plan, hang er een tijd aan en maak hierover afspraken voor de komende tijd.

Thema 13: Samen optrekken Luister je of vul je in?

Als je graag met het materiaal aan de slag zou willen gaan, meld je dan aan, dan ontvang je een inlog zodat je de rest van het materiaal kunt gebruiken.

Fase 5. Wauw!

In deze fase ga je vooral een feestje vieren, genieten wat je hebt bereikt met elkaar. Je gaat nadenken wat goed ging, wat verbeterd kan worden en waar je met elkaar mee door wil gaan.

Thema 14: Wat hebben we geleerd? Evaluatie

Wauw! Je bent in de laatste fase beland van dit traject. Supergaaf dat jullie zo ver zijn gekomen. In deze fase gaan jullie met elkaar evalueren en nadenken hoe je van dit traject een on-going proces kunnen maken.

Doel

Evaluatie van de eerste actie(s) die jullie hebben uitgevoerd. Aan het einde weet je waar je staat en hoe je verder wil gaan.

Nodig

 • Flipover, stiften
 • Iets extra’s bij de koffie of borrel

Starter

Tijdens een van de eerste sessies heeft iedereen zijn of haar verwachtingen in twee woorden omschreven. Laat iedereen dit erbij pakken (als het goed is staat het in het notitieboek of heb je dit zelf ook genoteerd) en bespreek of de verwachtingen zijn uitgekomen.

Lees met elkaar Psalm 150 en neem dan de tijd om te danken voor alle mooie dingen die gebeurd zijn afgelopen periode. Focus je op dankbaarheid, spreek alleen dankgebeden uit en probeer niet te vervallen in vragen stellen.

Inspiratie

Als het goed is heeft iedereen iets meegenomen wat voor hem of haar kenmerkend is van afgelopen periode of van de specifieke actie die jullie hebben gedaan.

Laat deze dingen aan elkaar zien, laat de ander raden waarom datgene kenmerkend is en deel dan kort hier iets over. Let op de tijd, hou het kort en krachtig.

Schrijf op vier flipover vellen onderstaande opmerkingen of vragen:

 • Welke inspiratie herinner je je nog het meest?
 • Hoe is je kijk op armoede, samenleving, kerk, je eigen rol veranderd?
 • Wat zijn tops of tips voor de actie(s) die jullie hebben uitgevoerd?
 • Wat zou een logische volgende stap zijn?

Bespreek de uitkomsten met elkaar

Opdracht

Laat iedereen nadenken over het vervolgtraject. Ga je met elkaar verder? Dit betekent dat je de vier fases Waarom, Wie, Wat, Waar weer gaat doorlopen. Natuurlijk kan dit sneller dan tijdens het eerste traject, maar het gaat erom dat je elkaar de juiste vragen weer stelt: Wat betekent dit voor mijn agenda? Hoe is de buurt veranderd? Welke contacten zijn er? Waar kunnen we nu aansluiten? Welke noden zien we nog meer?

Maak met de mensen die verder willen gaan een nieuwe afspraak.

Tips

Mochten er dingen uit de evaluatie komen die interessant zijn, een verbetering geven of gewoon handige tips zijn, laat ze ons weten! Vul het contactformulier in, dan passen wij het materiaal aan.

Als er mooie dingen gebeuren in jouw buurt, als er herstel plaatsvindt op het gebied van relaties, mensen veranderen, noem maar op, dan zouden we het heel gaaf vinden om te horen zodat we anderen hierdoor worden geïnspireerd. Zou je het ons dan willen laten weten? Dit kan ook via het contactformulier.

Thema 15: Hoe nu verder? Een doorgaand proces

Als je graag met het materiaal aan de slag zou willen gaan, meld je dan aan, dan ontvang je een inlog zodat je de rest van het materiaal kunt gebruiken.

Hoe ga je verder?

Gefeliciteerd!

Wat super dat je samen met jouw vrienden, kring of straat actief betrokken bent geraakt bij de groei en bloei van jouw buurt. Je hebt de vijf stappen doorlopen en misschien denk je wel: Wat nu? Is het nu klaar? In de laatste fase heb je al gelezen en besproken  hoe je het proces op gang kunt houden en een doorgaand geheel van kan maken. Dit vergt natuurlijk tijd, onderhoud, visie en misschien ook wel geld.

Mocht je vastlopen of vragen hebben hoe je dit op de lange termijn vol kunt houden, hoe je het geheel een stap verder, misschien wel professioneler kunt maken: meld je dan aan voor een van de online begeleidingsavonden op iedere eerste maandag van de maand. Een uitnodiging voor deze avonden ontvang je automatisch als je je hebt aangemeld voor het traject.

Zou je willen starten met het programma? Meld je dan aan!

Inspiratie