Pinkstergemeente Filadelfia, Deventer

wp_reset_postdata(); ?>

Pinkstergemeente Filadelfia, Deventer

Het programma van Umoja is ontworpen om te ontdekken welke rol je als kerk speelt in je omgeving en wat je hier zelf in kunt betekenen. Het doel is dat we als gemeenteleden vanuit onze unieke plek en in ál onze relaties ‘kerk’ willen zijn in onze omgeving. Voor sommigen zal ‘omgeving’ betekenen: de plek waar je woont, voor anderen juist de werkomgeving of de vrijetijdsomgeving. Het mooie van Umoja is dat het je helpt om op een verfrissende manier de Bijbel te gaan lezen. Umoja spreekt de groep aan op haar creativiteit en om op een laagdrempelige manier contact te zoeken met je omgeving. Onze gemeente is al op verschillende manieren betrokken bij de omgeving, individueel of samen met andere gemeentes zoals bijvoorbeeld via House of Hope. Het Umoja-proces helpt om gemeentebreed nog meer oog te krijgen voor de mensen in onze omgeving.

Adres:

Pinkstergemeente Filadelfia

Grevelingenstraat 1
7417 TA, Deventer

Website: https://www.filadelfiagemeente.org

Jaar:

2019 – 2020

Elk kind van God heeft íets wat je kunt delen en wat invloed heeft op zijn omgeving

De visie van de gemeente spreekt over (wijk)groepen waarin mensen elkaar liefhebben, aansporen, onderwijzen, bemoedigen en gedreven door de liefde van Jezus een zichtbare impact hebben op wijk waarin zij samenkomen. Bij dit deel van de visie biedt Umoja ondersteuning. We streven tevens naar een groei op geestelijke gebied waarbij er meer aandacht is voor de gaven en vrucht van de Heilige Geest. In de trainingen voor de wijkgroepleiders zal er gericht aandacht zijn om dit deel van de visie te integreren binnen de wijkgroepen. We geloven dat we alleen onder leiding van de Heilige Geest doeltreffende stappen zullen zetten naar onze omgeving. Geboden materialen zijn ondersteunend, Gods Woord en Geest zijn leidend!

Umoja gaat uit van het principe dat God ons allemaal –verschillende – talenten en gaven heeft gegeven die we in kunnen zetten voor onze omgeving. Niet iedereen is een evangelist – in de smalle betekenis van het woord – maar elk kind van God heeft íets wat je kunt delen en wat invloed heeft op zijn omgeving. Umoja zet in op herstel van relaties op alle niveaus: relatie met God, met jezelf, met je medemens en met de schepping. Met Umoja ontdek je welke broodjes en sardientjes jíj in je broodtrommel hebt zitten en leer je erop vertrouwen dat als je die in Jezus’ hand legt, er grote dingen kunnen gebeuren. Alleen in Zijn kracht zullen we de bewogenheid en moed vinden om als gemeenteleden meer naar buiten gericht te zijn, ook als dat betekent dat we uit onze comfortzone komen.