Hervormde Gemeente Lexmond

wp_reset_postdata(); ?>

Hervormde Gemeente Lexmond

UMOJA betekent ‘samen’ in het Swahili. We vinden dit een mooie naam aangezien het de onderlinge verbondenheid aangeeft die we als gemeente mogen ervaren. En bovenal: verbondenheid in Hem onze Heer Jezus. Die leeft! Wij leven dóór Hem en samen met Hem.

Laten zien in wie je gelooft
Wat kunnen we dan doen? Laten ZIEN in wie je gelooft. We kunnen bijvoorbeeld iedereen het gevoel geven dat ze welkom zijn. We kunnen zonder vooroordelen en zonder eigenbelang werken in Gods koninkrijk. We kunnen met elkaar een gemeenschap zijn, waarin we naar elkaar omkijken, waar we ons veilig voelen, waar mensen bij willen horen.

Bewustwording vergroten
De Evangelisatie Commissie wil de bewustwording in onze gemeente vergroten. We bedoelen daarmee het besef dat we christen zijn, dat we bij elkaar horen als kerkelijke gemeente en dat we tegelijk midden in de samenleving staan. Dit sluit aan bij de visie van de kerk “Kerk van Jezus Christus, midden in het dorp”.

Prachtig voorbeeld van één van de Umoja activiteiten is het Opvoed café . Een plaats waar jonge ouders uit het dorp Lexmond elkaar ontmoeten in het restaurant tegenover de kerk om te praten over de opvoeding van hun kinderen.

Adres:

 

Hervormde Gemeente Lexmond

Kortenhoevenseweg 4, 4128 CL Lexmond

Website: url link naar nieuw venster

Jaar:

2014 – 2016

Quote van de kerk