City Life Church, Leeuwarden

wp_reset_postdata(); ?>

City Life Church, Leeuwarden

City Life Church Leeuwarden (voorheen de Salvator) verheerlijkt en verkondigt de naam van Jezus Christus. Wij doen dat op een aantrekkelijke en aanstekelijke wijze, zodat mensen van buiten de kerk tot volledig toegewijde discipelen van Jezus Christus kunnen uitgroeien.

We streven er naar om op een eigentijdse en cultureel relevante wijze het Evangelie te communiceren. Daarbij is de Bijbel als Gods Woord het fundament waarop gebouwd wordt. De talloze principes en richtlijnen daarin zijn actueel en levensvernieuwend. We zijn dan ook een warme en sprankelende gemeente met uitstraling, waarin mensen ervaren dat God leeft!

Adres:

City Life Church Leeuwarden

Archipelweg 133

8921 VX Leeuwarden

Website: http://desalvator.nl/

Jaar:

2017 – 2019

Onze deuren staan open voor iedereen