De Ark, Nijkerk

wp_reset_postdata(); ?>

De Ark, Nijkerk

Wat is Umoja?

Umoja is de naam van het proces dat wij als gemeente de komende jaren gaan doormaken. Het lijkt op een cursus, maar dat is het niet. Het is een programma, ontwikkeld door Tear & Present, met als doel de kerk en individuele gelovigen uit te dagen onderdeel te zijn van de (lokale) gemeenschap waar het gaat over armoede of onrecht.
Tear heeft de principes uit Afrika die dáár werken en waardoor gemeenschappen tot bloei komen vertaald in 25 lessen. Praktisch gezegd: Kerk zijn met beide benen in de buurt door in te brengen wat je hebt gekregen en samen mét en vóór de gemeenschap verschil maken zodat je van betekenis kunt zijn.
Dit proces heeft verschillende fasen die doorlopen worden met de leefkring. Elke les heeft een eigen thema dat uitgewerkt wordt door te ontdekken, te begrijpen en concreet toe te passen wat er in de Bijbel staat.

Adres:

De Ark

Willem Alexanderplein 14
3862 CE Nijkerk

Website: https://www.de-ark-nijkerk.nl/

Jaar:

2020 – 2021

Kerk zijn met beide benen in de buurt door in te brengen wat je hebt gekregen en samen mét en vóór de gemeenschap verschil te maken

Voor wie is Umoja?
Dit is voor iedere gelovige die nieuwsgierig is om te ontdekken wat Gods plannen zijn met de wereld, met de mensen die je tegenkomt en hoe jij met hen en voor hen van betekenis kunt zijn in de nood (onrecht/armoede) die er is. Armoede hoeft niet financieel te zijn. Dit kan ook persoonlijke of geestelijke armoede zijn. Het gaat erom dat je bereid bent om te zien wat God ziet, hierin te leren en te doen wat God van je vraagt. Dit klinkt heel groot en ver, maar dat is het niet. Vaak is het verrassend dichtbij en kan je haalbare stappen maken die passen in de tijd en mogelijkheden die je hebt.

Hoe maken we Umoja praktisch?
In de leefkringen worden de lessen doorgenomen. Ook wordt er regelmatig in de dienst aandacht besteed aan preken die te maken hebben met de thema’s van de lessen, of er is bijvoorbeeld ruimte voor getuigenissen.
Het Umoja kernteam is faciliterend aan dit proces.
De teamleden organiseren regelmatig bijeenkomsten voor training, zij kunnen je meer informatie geven en houden overzicht van bestaande initiatieven in Nijkerk of initiatieven die worden opgestart en waarbij aangesloten kan worden. Communicatie over Umoja naar de leefkring loopt via de pastorale oudsten.

Wanneer en hoe lang duurt het Umoja traject?
Het programma bestaat uit 25 lessen. Afhankelijk van hoe vaak de leefkring bij elkaar komt en hoe vaak (met welke regelmaat) de lessen worden doorgenomen, duurt het geheel zo’n 2 tot 3 jaar. Daarna stopt het niet, want het is een proces wat een heel leven verder door gaat.

Verplicht of vrijwillig?
Deelname hieraan is vrijwillig, maar wordt wel aangemoedigd, want God wil door ons heen werken. Zoals bijen die de Koning(in) dienen door in en uit de bijenkorf te vliegen en zo de omgeving bestuiven. Ieder doet dit op zijn eigen tempo en binnen zijn/haar eigen (groei)mogelijkheden.

Ik wil meer weten, bij wie mag ik mij melden?
Wanneer je meer wilt weten of je hebt een vraag dan kan je mailen naar umoja@dearknijkerk.nl of een van de kernteamleden aanspreken. (Wouter Haandrikman, Alize Visser, Arie van Leeuwen, Dirk Timmer, Christian Hogeveen en Margé van der Spruit)