Het Umoja materiaal online toepasbaar!

Stap voor stap

groeit het online werk

De meeste kerken die met het Umoja materiaal bezig zijn, vinden het lastig om de omslag te maken naar het online tijdperk waar we opeens in beland zijn. Logisch, online begeleiden vergt heel andere vaardigheden dan als je met elkaar in één zaal of woonkamer zit. Toch zien we mogelijkheden om wel degelijk het hele proces verder te laten verlopen. Op deze pagina doen we jullie per thema handreikingen om online aan de slag te gaan.

Heb je vragen of zelf ook goede ideeën? Laat het ons weten, zo kunnen we met elkaar, stap voor stap, het online werk laten groeien. mdeboer@tearfund.nl

Wat heb je in ieder geval nodig?

 • Een zoom account. We kiezen hier voor Zoom omdat deze app het meest toegankelijk is voor iedereen. Bovendien zijn kleine groepjes, polls, whiteboards en andere toepassingen mogelijk. Lees meer in het bericht Zoomen is het nieuwe ontmoeten hoe dit werkt.
 • Iedereen heeft een fysiek notitieboek (of online op je telefoon of tablet) waar hij of zij aantekeningen in kan maken.
 • Voor sommige meetings zijn specifieke materialen nodig of zit je in tweetallen bij iemand thuis. Lees het dus altijd ruim van te voren door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan!
 • Tot slot kan het handig zijn om een appgroep met elkaar te starten: hierin kun je handig en snel communiceren over de meetings en wat nodig is.

We wensen jullie veel plezier toe met deze nieuwe manier van werken!

Thema 1 Gods plan met de wereld

Je volgt tijdens de online sessies gewoon de tekst uit het boek. Per thema zijn de nodige aanpassingen aangegeven.

Nodig:

 • Eerste thema uit het handboek
 • De groep is in tweetallen per scherm verdeeld (niemand zit dus fysiek alleen, maar minimaal twee personen)
 • Online whiteboard
 • Klei: ieder heeft klei (van te voren uitgedeeld)

I   Kennismaking en verwachtingen

Omdat het de eerste keer is dat je op deze manier bij elkaar komt, is het goed om kennis te maken als dat nodig is, de verwachtingen en de hoop voor het komende proces vast te leggen.

Opdracht:

 • Ieder laat de vijfde foto op hun mobiel aan elkaar zien en vertelt waar en waarom deze foto is gemaakt.
 • Laat iedereen nadenken over verwachtingen en hoop voor het komende proces en laat hen dit beschrijven in twee woorden: een voor de verwachting en een voor hoop. Let op! Geen zinnen of verhalen, maar beperk je tot één woord.
 • Laat iedereen de woorden voor zichzelf noteren in het schrift of in een online notitieboek dat de komende maanden gebruikt wordt.

II   De creatieve opdracht

 • Ieder tweetal heeft klei en heeft de ruimte om naast elkaar te kunnen werken.
 • Lees de teksten uit een toegankelijke bijbelvertaling (vooral als je dit met jongeren doet)
 • Volg verder de opdracht uit het boek.

III   De Bijbel open

Zet op een online whiteboard op drie verschillende pagina’s de eerste drie vragen. Per tweetal wordt hierop met post-its antwoord gegeven, geef de groep hier een aantal minuten de tijd voor en bespreek daarna wat er is opgeplakt.

Vraag vier kan plenair behandeld worden, iedereen kan in de chat meeschrijven.

IV   Reflectie

Bespreek in de tweetallen hoe je deze reflectie gaat uitvoeren en spreek met elkaar af hoe je elkaar helpt om het ook daadwerkelijk te doen.

Thema 2. Gods werkwijze

Ook deze keer volg je de tekst en opdrachten uit het Umoja materiaal.

I   Terugblik

De eerste vraag is best een lastige. Om het ijs te breken is het gemakkelijker om met de tweede vraag te beginnen en als je merkt dat er inhoudelijke opmerkingen naar voren komen, zou je de eerste vraag erbij kunnen stellen.

II De Bijbel open

Afhankelijk van de leeftijdsopbouw en concentratieboog van de groep zou je ook direct met de monoloog kunnen beginnen. Als het mogelijk is, laat een vrouw dit voorlezen en let hierbij op intonatie. Juist door een scherm is het lastiger om dynamiek vast te leggen. Meer intonatie is niet overdreven.

 • Zet de vier of vijf relaties in de chat en laat mensen erover praten.
 • Bespreek de vragen plenair, als de groep erg groot is ( >20) breek dan in minstens twee groepen. Laat de mensen zelf meeschrijven in hun notitieboek.
 • Laat iedereen bij vraag 5 eerst een of twee dingen opschrijven en deel daarna de antwoorden.

III   Reflectie

Je kunt contact opnemen met Stichting Present en ontdekken wat in jouw buurt nodig is. Ze houden rekening met mogelijke maatregelen omtrent het coronavirus. Ga voor meer informatie naar de website: www.present.nl

Thema 3. Onze rol in Gods plan

De terugblik kan bij dit derde thema plenair in de hele groep gedaan worden. De ijsbreker is lastiger uit te voeren, daarom is hier een alternatief voor.

II   IJsbreker

Vraag iedereen van te voren een rood en een groen voorwerp onder handbereik te houden. Vervolgens lees je een stelling voor en kan iedereen door middel van het voorwerp laten zien of ze voor (groen) of tegen (rood) zijn.

 • Mannen zijn betere koks dan vrouwen.
 • Voetballers verdienen veel te veel en geven niets terug aan de samenleving.
 • Mensen kunnen altijd zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun geestelijke/emotionele/professionele groei.
 • Als een actie niet het gewenste resultaat oplevert, moet je er mee stoppen.

Praat over de stellingen door:

Heb je last van vooroordelen (denk nog even aan het verhaal van vorige keer), hoe kijk je aan tegen verantwoordelijkheid dragen? Ben je altijd verantwoordelijk? Hoe resultaatgericht zijn jullie, ben jij? Is dat haalbaar of moet je soms verwachtingen bijstellen? In de gelijkenissen die besproken worden gaat het ook over verantwoordelijkheden en resultaten.

III   De Bijbel open

Deel de groep in vier groepen in Zoom en verdeel de vier gelijkenissen. Laat iedere groep nadenken over de vragen en daarna aan elkaar presenteren wat zij hebben ontdekt.

Behandel de vragen 3 en 4 wel weer plenair; laat ieder dit voor zichzelf opschrijven en deel daarna met elkaar.

IV   Reflectie

Komende tijd ga je met elkaar ontdekken waar je God aan het werk ziet in je omgeving. Spreek met elkaar af hoe je dit aan elkaar laat weten. (Is een appgroep misschien een goed idee?)

Thema 4. Christus, het fundament van de kerk

Na de terugblik, die gewoon plenair besproken kan worden, speel je een online spel. Deel de groep in kleinere groepjes (minimaal twee: het is een wedstrijd!) en laat ze de volgende puzzel maken:

Kopieer onderstaande tekst in de chat van de Zoommeeting of app de vragen in de Whatsapp groep:

Ga naar de website www.umojanederland.nl en maak van de woorden die je op hebt gezocht een zin.

 • Wat doen we bij Umoja Online? (1e woord van subtitel).
 • Datgene wat Christus is voor de kerk volgens Hans Burger (tip: zie resources).
 • Het negende woord op de homepage, inhoudelijk gezien.
 • Het derde woord in de banner van het bericht Umoja gaat ook online.

Je kunt na afloop het proces nog even bespreken: was iedereen hard op zoek? Werd er samengewerkt? Of kwam het op één iemand neer? Wat zegt dit over de groep?

Het antwoord op deze opdracht is de zin Samen zoeken naar het fundament.

III de bijbel open

Je leest met elkaar een stuk uit Petrus en daarna ga je er met elkaar over nadenken. Maak op de white board in Zoom drie vellen: een voor hoeksteen, een voor priester en een voor natie. Geef ruimte en de tijd om per item met elkaar na te denken en op te schrijven. Probeer per item een conclusie of samenvatting te maken en laat iedereen 1 woord voor zichzelf opschrijven die eruit springt.

De overige vragen, vraag 8 t/m 10 zijn best lastige vragen. Kijk of er nog concentratie is om deze vragen goed door te nemen. Benoem anders de twee aspecten die worden benoemd:

evangelisatie (praten) en diaconaat (doen) en praat over het spanningsveld hiertussen. Is er een spanningsveld? Hoe ervaar jij die in je leven? Hoe ervaar je dat in de kerk?

IV Reflectie

Iedereen krijgt een mooie uitdaging mee! Nadenken over eigenschappen waarin je zou willen groeien. Neem de tijd om met elkaar te bidden, doe dit desnoods weer in kleine groepen als dit voor mensen makkelijker is. Stimuleer hen om elkaar op te zoeken en te ondersteunen in de proces. Misschien door elkaar halverwege de week te appen en te vragen hoe het gaat?