Conferentie Integral Mission

Conferentie Integral Mission

24 januari  in Den Haag

Op 24 januari houdt ontwikkelingsorganisatie Tear in Den Haag een werkconferentie over de principes van Integral Mission in relatie tot kerk-zijn voor de buurt. Projectleider Dorina Nauta: ‘Wij geloven dat Gods missie betrekking heeft op alle aspecten van het leven.’

De werkconferentie over Integral Mission begint met een bezoek aan allerlei initiatieven en geloofsgemeenschappen in Den Haag, waaronder:  Geloven in MoerwijkLeven in LaakHECHTVictory Outreach en De Havenkerk. Vanuit die context reflecteren deelnemers samen op wat de Bijbel zegt over kerk-zijn in de buurt en de toepassing hiervan in hun eigen praktijk.

Dat ontwikkelingsorganisatie Tear zich inzet voor de bezinning op Integral Mission komt door contacten met christenen en kerken in andere continenten. Dorina Nauta: ‘In onze projecten wereldwijd zien wij hoe krachtig het is als een kerk zich inzet voor de bloei van de wijk in de breedste zin van het woord. Naast het geestelijk leven van mensen, is ook het sociale en economische welzijn van belang en bijvoorbeeld ook de leefomgeving. Het evangelie is goed nieuws voor elk onderdeel van het leven. Daar denken en praten wij graag over door met predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers in Nederland.’

Community
Sinds een aantal jaren faciliteert Tear de bezinning op Integral Mission door middel van werkconferenties, collegedagen en voorgangersreizen naar Oeganda. Hieruit is geleidelijk een community ontstaan van predikanten en voorgangers die hier verder over nadenken en ervaringen uitwisselen.

www.tear.nl/werkconferentie

Gods missie heeft betrekking op alle aspecten van het leven