Door Umoja heeft de buurt een gezicht gekregen

ANBI

Stichting Umoja Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Officiële naam: Stichting Umoja Nederland

Publiek bekend als: Umoja Nederland: Kerk met beide benen in de buurt

Post en bezoekadres:

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Telefoon: 030 69 69 600

Bank: NL86TRIO0391190857 t.n.v. Stichting Umoja Nederland

Kvk nr: 66417937

RSIN: 856543822

Doelstelling van de stichting:

Het faciliteren van processen binnen geloofsgemeenschappen die leiden tot afname van armoede en onrecht in de eigen omgeving door bewustwording bij gemeenteleden te creëren en een hernieuwde positionering van kerken in de samenleving te bewerkstelligen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Statuten Stichting Umoja Nederland

Actueel beleidsplan:

Introductie Umoja in Nederland – Strategisch plan

Bestuurssamenstelling:

  • Geert Jan van Dijk (voorzitter), manager bij Tear
  • Wout Schonewille (lid), IT manager, bestuurslid Present Nederland, Raadslid CU Gouda
  • Kees Hoogendoorn (penningmeester), manager bedrijfsvoering bij Tear
  • Gé Drayer (lid), emiritus predikant CGK en voormalig consulent Diaconaat binnen de CGK

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van activiteiten en financieel verslag:

Jaarverslag 2019 Stichting Umoja Nederland

Jaarverslag 2018 Stichting Umoja Nederland

Jaarverslag 2017 Stichting Umoja Nederland